Cầu nối giữa người dân và tín dụng chính sách

Thứ Ba, 20/10/2020, 11:04 [GMT+7]
.
.

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) là ngân hàng duy nhất thực hiện ủy thác vốn tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy được sức mạnh của mình, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã và đang đưa vốn tín dụng chính sách đến người dân kịp thời, thuận lợi, hiệu quả.

Ngân hàng chính sách xã hội TX Đông Triều rà soát nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm.
Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội TX Đông Triều hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng cho  tổ trưởng Tổ TK&VV.

Để thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tổ chức chính trị-xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đều phân công cán bộ hội từng cấp phụ trách công tác ủy thác, bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi, thực hiện việc ủy thác với Ngân hàng CSXH tỉnh. Các cấp hội, đoàn thể mở sổ sách theo dõi hoạt động ủy thác cho vay. Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với các hội, đoàn thể thành lập mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại rộng khắp 1.566 thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đội ngũ tổ trưởng của các Tổ TK&VV đều là những cán bộ tại thôn, khu năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động ủy nhiệm.

Đặc biệt, Ban Thường vụ tổ chức hội, đoàn thể cấp xã không được kiêm nhiệm Ban quản lý Tổ TK&VV để đảm bảo việc kiểm soát, đôn đốc hoạt động của Tổ TK&VV theo đúng quy định. Các hội, đoàn thể thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc Ban quản lý Tổ thực hiện các nhiệm vụ được ủy nhiệm theo hợp đồng đã ký, kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc Ban quản lý Tổ giám sát việc sử dụng vốn vay...

Hàng năm, hội, đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thực hiện, đồng thời thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cho Ngân hàng CSXH và hội, đoàn thể cấp trên để nắm bắt. Trong 5 năm qua, các cấp hội, đoàn thể đã tổ chức kiểm tra 268 lượt hội cấp huyện, 3.305 lượt hội cấp xã, 14.524 lượt Tổ TK&VV, 54.052 lượt hộ vay vốn, qua đó, nâng cao được chất lượng nhận ủy thác vốn vay.

Các hội, đoàn thể thực sự là cầu nối giữa người dân và tín dụng chính sách. Trong ảnh: Mồ hình trồng bưởi Diễn tại thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, TX Đông Triều cho hiệu quả kinh tế cao.
Các hội, đoàn thể thực sự là cầu nối giữa người dân và tín dụng chính sách. Trong ảnh: Mô hình trồng bưởi Diễn tại thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, TX Đông Triều cho hiệu quả kinh tế cao.

Các Tổ TK&VV theo cấp thôn đã giúp cho việc quản lý được tốt hơn, thuận lợi trong việc bình xét vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, thuận tiện cho việc sinh hoạt định kỳ theo quy ước hoạt động của tổ. Hàng năm, các hội, đoàn thể từng cấp đều đánh giá kết quả thực hiện, những vướng mắc, giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung ủy thác.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH tỉnh và cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tích cực đôn đốc thu nợ quá hạn, thu lãi tồn đọng, thu nợ bị chiếm dụng; tập huấn nghiệp vụ cho hội, đoàn thể cơ sở cấp xã, Ban giảm nghèo và các Tổ TK&VV; phối hợp giao ban định kỳ...

Các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã thực sự là cầu nối giữa người dân và nguồn vốn tín dụng chính sách, qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về cách nghĩ, cách làm, tác động đến ý thức có vay có trả của người dân. Ngoài ra, hoạt động ủy thác vốn vay giúp cho phong trào của các cấp hội thêm phong phú, tạo sự gắn kết với việc phát triển kinh tế, thúc đẩy nhiều mô hình có hiệu quả.

Tính đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội 16 chương trình tín dụng chính sách.

Trong 5 năm qua, doanh số cho vay đạt 5.439 tỷ đồng, chiếm 98,1% tổng doanh số cho vay; doanh số thu nợ đạt 3.931,2 tỷ đồng, chiếm 97,3% tổng doanh số thu nợ; duy trì hoạt động ổn định của 2.245 tổ TK&VV với 69.699 hộ đang còn dư nợ. Một số hội, đoàn thể có dư nợ quản lý cao, chất lượng hoạt động ủy thác tốt, nợ quá hạn thấp như: Hội Phụ nữ TP Cẩm Phả, Hội Nông dân TX Đông Triều, Hội Cựu chiến binh huyện Hải Hà...

Ông Đào Thanh Lưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Xác định việc tạo nguồn vốn giúp hội viên phát triển sản xuất là một nội dung trọng tâm, do đó, hoạt động ủy thác tín dụng chính sách được xây dựng thành tiêu chí quan trọng trong quy chế thi đua của các cấp Hội. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng ủy thác do Hội thực hiện tăng vượt bậc, chất lượng tín dụng được nâng cao, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp với dư nợ đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 469 tỷ đồng so với đầu năm 2015 với 22.613 hộ và 705 Tổ TK&VV. Nợ quá hạn là 644 triệu đồng, chiếm 0,064% tổng dư nợ ủy thác, giảm 1,2 tỷ đồng so với đầu năm 2015. Nhờ vốn tín dụng chính sách xã hội, các hội viên đã xây dựng được mô hình kinh tế sản xuất, thu nhập nông dân ổn định, đời sống được cải thiện đáng kể. Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quan tâm bố trí tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, bổ sung thêm chương trình tín dụng đối với những hộ gia đình thuộc diện thu nhập trung bình...

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.