Ba Chẽ: Nhiều giải pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách

Thứ Sáu, 09/10/2020, 21:50 [GMT+7]
.
.

Để hoàn thành số thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020, ngay từ đầu năm, huyện Ba Chẽ đã tổ chức giao chỉ tiêu, kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện tốt quản lý thu, chi NSNN, đảm bảo thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Quán triệt tất cả các đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện theo đúng Luật Ngân sách; tích cực tham mưu đẩy mạnh tăng thu.

Sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu tại công ty CP thủy sản BNA Ba Chẽ
Sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu tại công ty CP thủy sản BNA Ba Chẽ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện điều hành NSNN,  huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc và điều hành công tác thu ngân sách. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, huyện cũng tập trung chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, tập trung vào một số nguồn thu cố định như: Thu phí môn bài hộ kinh doanh cá thể, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng từ hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản thuộc diện chịu thuế, thuế thu nhập cá nhân, đấu giá thu tiền sử dụng đất được thực hiện thu kịp thời.

Theo ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Chẽ: Để kích cầu, phát triển kinh tế, đảm bảo kịch bản thu ngân sách, huyện đã và đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, điển hình như đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án Chợ trung tâm huyện; Dự án đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long; công trình Cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao.

Thực hiện chỉ đạo của huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt theo đúng kịch bản thu ngân sách. Với những giải pháp đồng bộ, dự kiến đến hết tháng 10/2020, tổng số thu NSNN của huyện Ba Chẽ đã đạt hơn 31 tỷ đồng, bằng 93,7% dự toán tỉnh giao. Có 8 khoản thu thực hiện đạt tỷ lệ cao so với dự toán, và tăng cao so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 3 loại thu có kết quả vượt trội đó là: tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu tại xã và thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương. Có 4/8 địa phương đảm bảo tiến độ thu, trong đó Đồn Đạc đạt mức cao nhất 133,2%.

Mặc dù có nhiều khởi sắc, nhưng với địa bàn còn nhiều khó khăn như Ba Chẽ, thu NSNN trong 10 tháng trên địa bàn huyện vẫn còn có những khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu chưa đạt tốc độ thu bình quân, như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW; thu phí, lệ phí; thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Đối với thu từ xã, xã Lương Mông là địa phương có mức thu thấp nhất trong toàn huyện, chỉ đạt 48,2%. Đây là bài toán đặt ra cho huyện Ba Chẽ cần có giải pháp tích cực, hiệu quả để khắc phục, đẩy mạnh tăng thu, từ đó hoàn thành mức thu NSNN 36 tỷ đồng mà huyện phấn đấu đạt được trong năm 2020.

Từ nay đến cuối năm, để hoàn thành kế hoạch, huyện sẽ tập trung chỉ đạo sát sao nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu thuế gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, triển khai tốt các kế hoạch về thu thuế trong lĩnh vực vận tải, xây dựng cơ bản, tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng các khu dân cư tự xây đã đủ điều kiện, phấn đấu hết tháng 11 hoàn thành dự toán cả năm 2020. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, đảm bảo đúng chế độ chính sách, tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo đến 30/10 giải ngân xong toàn bộ các nguồn vốn đầu tư phát triển, đúng thời hạn chỉ đạo của tỉnh.

Thế Anh (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.