Vân Đồn: Siết chặt công tác quản lý đất đai

Thứ Hai, 21/09/2020, 13:09 [GMT+7]
.
.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai trên địa bàn, thời gian qua, huyện Vân Đồn luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. trong đó tập trung vào các phần việc trọng tâm, như: Rà soát tổng thể công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; tăng cường công tác rà soát các dự án có sử dụng đất, nhất là các dự án chậm tiến độ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng đất; gắn chặt chẽ công tác quản lý đất đai với quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường...

Huyện Vân Đồn đã và đang thực hiện tốt việc quản lý đất đai trên địa bàn,
Công viên hồ Mắt Rồng (thị trấn Cái Rồng) được xây dựng theo đúng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tạo cảnh quan, không gian đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại.

Nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, có nhiều dự án của nhà đầu tư đến nghiên cứu, đầu tư, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã phải thường xuyên tăng cường bám sát cơ sở, nhất là đối với cán bộ địa chính xã, qua đó sớm phát hiện những trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, để tiến hành xử lý theo quy định. Chỉ tính trong 8 tháng năm 2020, các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng của huyện Vân Đồn đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn phát hiện, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả theo thẩm quyền đối với 6 trường hợp vi phạm về sử dụng đất; tham gia giải quyết gần 100 vụ việc khiếu nại, kiến nghị của người dân về đất đai, việc triển khai cấp sổ đỏ theo quy định của nhà nước.

Xã Hạ Long là địa bàn nhạy cảm, phức tạp về công tác quản lý đất đai của huyện, bởi ở đây có nhiều dự án trọng điểm của nhà đầu tư chiến lược đang triển khai nghiên cứu, đầu tư. Để tránh tình trạng một số đối tượng lợi dụng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép các công trình như đã từng xảy ra trước đây, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến cộng đồng dân cư về Luật Đất đai, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất.

Chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả tổ chức đảng cơ sở, với vai trò nòng cốt là các bí thư chi bộ, trưởng thôn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát tại địa bàn. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã không để xảy ra những vụ việc phức tạp về lấn chiếm đất đai, góp phần ổn định tình hình, duy trì phát triển KT-XH.

Lãnh đạo huyện Vân Đồn cùng các phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tiếp công dân, lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết các
Lãnh đạo huyện Vân Đồn cùng các phòng chuyên môn, cơ quan chức năng lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, khiếu nại của người dân trên địa bàn liên quan đến vấn đề đất đai.

Song song với công tác quản lý đất đai, huyện Vân Đồn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đến hết tháng 8/2020, trên địa bàn Vân Đồn đã cấp được 2.420 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó cấp lần đầu là 241 giấy; cấp đổi, cấp lại là 400 giấy; cấp 1.753 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Huyện đã thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho gần 1.300 trường hợp; chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 117 trường hợp và gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 29 trường hợp. Tất cả các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện được tiếp nhận, xử lý đều được thực hiện đúng, đủ theo các quy định, quy trình của pháp luật.

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Vân Đồn đã hoàn thành các nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 và 5 năm (nhiệm kỳ 2015-2019) tại toàn bộ 12 xã, thị trấn theo đúng hướng dẫn, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện; hoàn thiện việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020, trình Sở TN&MT thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành việc xây dựng bảng giá đất mới giai đoạn 2020-2024 và hệ số giá đất năm 2020 trên địa bàn huyện. Đồng thời hoàn thành việc xây dựng phương án giá đất cụ thể để bồi thường GPMB của 11 dự án, đến nay đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá của 9 dự án, các dự án còn lại đang trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Thời gian này, huyện Vân Đồn đang tích cực phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh rà soát việc quản lý, sử dụng đất, tiến độ các dự án trên địa bàn huyện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý thu hồi các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Hà

.
.
.
.
.
.
.
.