Thẩm định thực địa 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu tại Đông Triều

Thứ Sáu, 11/09/2020, 08:30 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/9, Hội đồng Thẩm định của tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu do đồng chí Vũ Thành Long, Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đi thẩm định thực địa các xã thuộc thị xã Đông Triều đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020.

Quang cảnh buổi thẩm định
Quang cảnh buổi thẩm định.

Năm 2019, TX Đông Triều có 4 xã gồm: An Sinh, Bình Khê, Tân Việt, Yên Đức đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, UBND TX Đông Triều xét thấy, 4 xã nêu trên hoàn thành 100% đối với 4 tiêu chí, 13 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí của Trung ương về  xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Đối với 3 xã gồm: Tràng Lương, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, UBND TX Đông Triều đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, thẩm định 3 xã này, kết quả đánh giá hoàn thành 100% đối với 8 tiêu chí, 27 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020.

Hội đồng thẩm định đi thực tế tại các xã
Hội đồng thẩm định đi thực tế tại các xã.

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Vũ Thành Long, Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Hội đồng thẩm định của tỉnh sẽ xem xét trình UBND tỉnh công nhận 3 xã: Tràng Lương, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã: An Sinh, Bình Khê, Tân Việt, Yên Đức đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu thị xã cần phải quan tâm đến các nhóm vấn đề như: Đối với sản xuất và thu nhập phải hướng tới mục tiêu người dân được hưởng lợi nên cần tiếp tục quan tâm đến các vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; về môi trường cảnh quan, hạ tầng nông thôn phải quan tâm đến hạ tầng giao thông; thực hiện tốt phân loại rác thải từ đầu nguồn; về văn hóa phải phát huy hiệu quả hoạt động các nhà văn hóa thôn...

Thu Trang- Ngô Hưng (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.