Sở Công Thương: Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Ba, 29/09/2020, 08:11 [GMT+7]
.
.

Để tiếp tục cải thiện các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lĩnh vực ngành Công Thương năm 2020, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp.

a
Cán bộ Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Năm 2019, Sở Công Thương chủ trì 10 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, có tới 5 chỉ số tăng điểm và tăng hạng; 1 chỉ số tăng hạng và 1 chỉ số giữ nguyên vị trí. Tuy nhiên, vẫn còn 2 chỉ số giảm điểm và 3 chỉ số tụt hạng so với năm 2018. Trong đó, chỉ số doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin giảm 8 bậc, xếp thứ 32 trên bảng xếp hạng, hay chỉ số doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh giảm tới 33 bậc, xếp thứ 47 trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, đối với các chỉ số thành phần mặc dù có tăng so với năm 2018, nhưng lại vẫn chưa đạt được mục tiêu đặt ra của Sở, như: Chỉ số doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường tăng 11,4%; doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh tăng 4,66%; doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ XTTM tăng 10,54%; doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ XTTM tăng 11,55%...

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nguyên nhân chủ yếu của sự tăng, giảm chung của các chỉ số năm 2019, là do trên địa bàn tỉnh có tới 98,4% số doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ với năng lực quản lý còn nhiều hạn chế. Do đó việc khai thác các thông tin liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được. Việc phối hợp giữa các cơ quan thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp gia nhập thị trường chưa tốt, dẫn đến mất thời gian để chính thức đi vào hoạt động; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng dẫn đến việc hoạt động chưa mang tới hiệu quả như mong đợi...

Năm 2020, Sở Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường đạt trên 65%; chỉ số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh đạt trên 55%, nằm trong nhóm khá; doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh đạt trên 80%; doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ XTTM đạt trên 70%...

Để đạt được mục tiêu này, nhiều cách làm hay, hiệu quả để cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI đã được Sở triển khai đồng bộ, linh hoạt, như: Tổ chức đối thoại doanh nghiệp theo từng chuyên đề định kỳ hàng tháng theo hướng tập trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề khó khăn; đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo lĩnh vực Công Thương tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giảm đáng kể thời gian, chi phí; mở rộng tương tác giữa các lĩnh vực quản lý của Sở với doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ bằng nhiều hình thức phong phú như: Café doanh nhân, tạo nhóm tương tác trên mạng xã hội để tạo được sự thân thiện giữa chính quyền với doanh nghiệp cũng như tăng kết nối trong cộng đồng các doanh nghiệp của địa phương.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Để cải thiện các chỉ số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của ngành Công Thương năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp ngành công thương trên địa bàn tăng cường triển khai nhiều biện pháp phối hợp cải thiện các chỉ số về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cùng với đó, Sở cũng sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành lập mới, phát triển và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh để phát triển các nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ tìm kiếm đối tác kinh doanh, thúc đẩy các dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, Sở sẽ tăng cường công tác truyền thông, công khai các kiến nghị và quá trình giải quyết kiến nghị của Sở đến nhà đầu tư, doanh nghiệp trên các cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương; tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.