Quy định về lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Thứ Tư, 23/09/2020, 08:12 [GMT+7]
.
.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang lựa chọn sử dụng hoạt động khuyến mại như một biện pháp làm động lực khuyến khích khách hàng mua hoặc mua thêm sản phẩm của mình, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu. Hoạt động khuyến mại này thường tiến hành trong thời gian ngắn, tạo nên một đợt tiêu thụ mạnh, đồng thời thu hút thêm được nhiều khách hàng mới.

Các hình thức khuyến mại như: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá); bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ...

Theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật) phải thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về chương trình khuyến mại.

Một trong những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm tìm hiểu, đó là quy định của Nhà nước về lập hóa đơn đối với hàng khuyến mại, giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, dịch vụ, ghi rõ là hàng khuyến mại, giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0). Trường hợp doanh nghiệp có chương trình khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho quy định.

Giá tính thuế GTGT trong một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau: Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0. Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.