Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 16/09/2020, 09:33 [GMT+7]
.
.

Cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa là giải pháp quan trọng giúp cho các địa phương trong tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành được các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM đúng kế hoạch đề ra.

Tìm hiểu tại huyện Đầm Hà được biết, trong giai đoạn 2010-2020, toàn huyện đã huy động được tổng kinh phí gần 3.600 tỷ đồng cho xây dựng NTM, với hơn 2.300 tỷ đồng từ nguồn ngoài ngân sách (vốn tín dụng, hỗ trợ của doanh nghiệp, LLVT, đầu tư phát triển sản xuất...). Những năm qua, chủ trương của huyện là tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ về kết cấu hạ tầng để phát triển bứt phá, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tính riêng nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp đã đạt tới gần 1.200 tỷ đồng.

Đường giao thông của xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) được nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.
Đường giao thông của xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) được nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Nhờ vậy, huyện đã đầu tư được hàng trăm km đường giao thông cho khu vực nông thôn, miền núi; tỷ lệ đường ngõ sạch, không lầy lội vào mùa mưa, xe cơ giới đi lại thuận tiện... tăng đáng kể; các tiêu chí về thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đều được quan tâm xây mới và cải tạo. Qua đánh giá, kiểm tra hằng năm cho thấy, các công trình, dự án nhìn chung đều phát huy hiệu quả hoạt động sau đầu tư, góp phần thiết thực cho nhiệm vụ nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH...

ĐVTN huyện Đầm Hà ra quân hỗ trợ làm sân bê tông nhà văn hóa thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.
ĐVTN huyện Đầm Hà ra quân hỗ trợ làm sân bê tông nhà văn hóa thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Tại huyện Bình Liêu, nhiệm vụ xây dựng NTM những năm qua đã gặp nhiều khó khăn đặc thù, như: Địa hình rộng, chủ yếu là đồi núi, hạ tầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ... Bởi vậy, từ hỗ trợ đầu tư của Trung ương và của tỉnh, Bình Liêu đã quyết liệt vận dụng các chính sách, nguồn lực cho phát triển hạ tầng, triển khai các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ về y tế, văn hóa, giáo dục...

Riêng năm 2019, từ các nguồn vốn, huyện đã triển khai trên 130 dự án, công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch và hàng loạt dự án quan trọng về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, 100% thôn, bản, khu phố có điện lưới quốc gia; 100% trục đường liên xã, 82,9% trục đường liên thôn được bê tông hóa; hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Trạm cấp nước xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân địa phương.
Trạm cấp nước xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân địa phương.

Thống kê của Ban Xây dựng NTM tỉnh, giai đoạn 2010-2020, nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng NTM từ các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh là trên 17.700 tỷ đồng; trong đó người dân đã góp gần 236.000 ngày công lao động, bàn giao gần 122ha đất các loại, cùng nhiều vật kiến trúc trên đất có liên quan. Điều đó cho thấy qua 10 năm, nguồn lực trong nhân dân đã được khơi dậy, phát huy tốt, tạo ra một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn.

Xây dựng NTM là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn, trong đó sự tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Cụ thể là việc sôi nổi thi đua chung sức xây dựng NTM, tình nguyện góp công, góp của, hăng hái tham gia bàn bạc, hiến kế...

Cách làm của nhiều địa phương trong tỉnh là đã ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp, đồng thời chú trọng làm tốt công tác dân vận khéo để củng cố sự đồng thuận, chung sức của cộng đồng vào nhiệm vụ chung xây dựng NTM. Đặc biệt là liên tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân.

Người dân xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) sơ chế quả Sở trước khi ép dầu.
Người dân xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) sơ chế quả sở trước khi ép dầu.

Dù với hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung quan trọng nhất luôn là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân biết, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, tạo được sự đồng thuận cao, từ đó tích cực tham gia các phong trào, hoạt động theo điều kiện của mình.

Khi đã tạo được sự ủng hộ rộng rãi trong nhân dân thì tập trung làm thật tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho NTM qua từng công trình, từng giai đoạn. Mục tiêu là đảm bảo được việc đầu tư đúng trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra: Phát huy tốt giá trị sử dụng từng công trình, dự án, đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.