Hiệu quả rõ nét trong thực hiện phân cấp nguồn thu

Thứ Sáu, 11/09/2020, 11:32 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các địa phương, đảm bảo phù hợp giữa phân cấp quản lý đơn vị hành chính với quản lý ngân sách nhà nước.

Dự án cầu Triều đang được đẩy nhanh tiến độ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Mạnh Trường
Dự án cầu Triều đang được đẩy nhanh tiến độ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điển hình trong số đó, phải kể đến Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 7/12/2016; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh. Mục tiêu cơ bản của 2 Nghị quyết này nhằm khai thác tối đa các khoản thu ngân sách; gắn quyền hạn và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách; tạo thế chủ động của cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tăng khả năng tự cân đối, phấn đấu giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, đảm bảo mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương và sử dụng ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, hiện toàn tỉnh có 17 khoản thu nội địa, trong đó có 10 khoản thu có các sắc thuế, phân chia tỷ lệ điều tiết với ngân sách Trung ương (35% ngân sách Trung ương, 65% ngân sách tỉnh). Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, đến nay các nguồn thu này được tỉnh phân cấp tối đa cho ngân sách cấp huyện. Ngoài ra các khoản thu phát sinh trên địa bàn gắn với trách nhiệm quản lý của địa phương đều được tỉnh điều tiết cho ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp nguồn thu, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện phân cấp thêm và điều chỉnh tỷ lệ điều tiết một số khoản thu đặc thù để phù hợp với thực tế và gắn với trách nhiệm của địa phương, như: Nguồn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, phí tham quan danh thắng - di tích Yên Tử, phí hạ tầng cửa khẩu, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác than, tiền sử dụng và bảo vệ đất lúa, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, các khoản thu tiền chậm nộp, thu tại xã... nhằm khuyến khích các địa phương chủ động, tích cực khai thác nguồn thu trên địa bàn.

Đặc biệt, để gắn trách nhiệm của các địa phương trong công tác quản lý và thu nộp ngân sách của các hộ kinh doanh, trên cơ sở Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Quyết định số 3575/QĐ-CT ngày 10/5/2017 về việc ban hành bộ tiêu chí phân công cơ quan thuế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, đã phân công rõ trách nhiệm giữa Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế địa phương trong việc quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, phù hợp phân cấp quản lý hành chính và gắn với tỷ lệ điều tiết được hưởng của các cấp ngân sách theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, sản xuất than tại Công ty CP Than Hà Lầm. Ảnh: Mạnh Trường
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Than giữ vững sự ổn định, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. (Trong ảnh: Khai thác than tại Công ty CP Than Hà Lầm).

Trong giai đoạn 2017-2019, tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 125.130 tỷ đồng. Trong đó, thu XNK đạt 31.435 tỷ đồng, tăng 62% so với giai đoạn 2014-2016; thu nội địa đạt 92.674 tỷ đồng, bình quân tăng 13,1%/năm, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra (nghị quyết đề ra tăng tối thiểu 10%/năm), tăng 51,4% so với giai đoạn 2014-2016.

Nhìn vào kết quả trên cho thấy, cơ cấu thu nội địa ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước (chiếm 79%), vượt trên 20% so với giai đoạn 2014-2016. Trong đó, thu ngân sách tỉnh đạt 66.782 tỷ đồng, tăng 30% so với giai đoạn 2014-2016; thu ngân sách khối huyện, xã đạt 25.892 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2014-2016.

Một số địa phương có quy mô và tốc độ tăng thu đột biến trong giai đoạn 2017-2019, như: Huyện Vân Đồn tổng thu 3 năm trên 1.700 tỷ đồng, TP Hạ Long tổng thu 3 năm đạt trên 12.750 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2014-2016.

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, thế nhưng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của Quảng Ninh vẫn được đảm bảo, ước đạt 32.319 tỷ đồng, đạt 67% dự toán năm, tăng 4% so với cùng kỳ.

Từ những kết quả đạt được đã tạo ra cho Quảng Ninh nguồn lực dồi dào, đóng vai trò là nguồn “vốn mồi” để thu hút, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ, khu công nghiệp, khu kinh tế... theo hình thức đối tác công - tư (PPP), góp phần cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.