Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tập trung ở Hải Hà: Hiệu quả chưa cao

Thứ Sáu, 11/09/2020, 14:59 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, huyện Hải Hà đã quy hoạch và triển khai thực hiện phát huy tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Huyện đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các vùng quy hoạch sản xuất và các chương trình, dự án phát triển sản xuất tập trung tại địa phương.

Hiện nay, huyện Hải Hà đã hình thành vùng trồng chè thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 60 ha (Trong ảnh: Thu hoạch chè tại xã Quảng Long)
Hiện nay, huyện Hải Hà đã hình thành vùng trồng chè thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 60ha. (Trong ảnh: Thu hoạch chè tại xã Quảng Long).

Từ năm 2016 đến hết năm 2019, huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện 7 nhóm dự án trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản phẩm OCOP; đầu tư xây dựng 107 công trình hạ tầng vùng sản xuất tập trung và phê duyệt 63 hồ sơ hỗ trợ lãi suất sau đầu tư... Phần lớn các dự án, mô hình được hỗ trợ đầu tư đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; bước đầu đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện, như: Vùng chè tại xã Quảng Long, Quảng Thịnh, Quảng Phong; vùng cây ăn quả tại Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quảng Chính; vùng rau tại Quảng Minh, Quảng Chính... Đến hết năm 2019, huyện Hải Hà có 7/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020, huyện Hải Hà phấn đấu 10/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2017-2019, huyện Hải Hà đã phê duyệt hỗ trợ các mô hình, dự án sản xuất tập trung với tổng kinh phí hơn 113,6 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 93,6 tỷ đồng; người dân, doanh nghiệp đối ứng hơn 20 tỷ đồng. Kết quả, đã triển khai thực hiện 92,7 tỷ đồng; giải ngân đạt hơn 65,9 tỷ đồng...

Từ năm 2017-2019, huyện Hải Hà đã đầu tư 107 công trình hạ tầng hỗ trợ sản xuất.
Từ năm 2017-2019, huyện Hải Hà đã đầu tư 107 công trình hạ tầng hỗ trợ sản xuất.

Để triển khai thực hiện các quy hoạch vùng sản xuất tập trung, huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện hỗ trợ đầu tư đối với 107 công trình giao thông, thủy lợi với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 72,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 58,4 tỷ đồng. Các công trình đầu tư bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, việc triển khai thực hiện các mô hình sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Hải Hà đã bước đầu thúc đẩy phát triển sản xuất nhưng chưa thực sự đạt được những mục tiêu đề ra. Hải Hà đã quy hoạch 17 vùng sản xuất tập trung trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Nhưng sau 5 năm triển khai mới hình thành được 8 vùng sản xuất tập trung thuộc 2 lĩnh vực trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. 

Dự án phát triển đàn gà râu trên địa bàn huyện được triển khai từ năm 2018 tại các xã Quảng Chính, Quảng Thịnh hiệu quả không cao và đến nay không còn thực hiện.
Dự án phát triển đàn gà râu trên địa bàn huyện được triển khai từ năm 2018 tại các xã Quảng Chính, Quảng Thịnh hiệu quả không cao và đến nay không còn thực hiện.

8 vùng sản xuất tập trung đã được hình thành hiện vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả theo các mục tiêu của quy hoạch các vùng sản xuất, chưa có sự gắn kết giữa các tiểu vùng sản xuất; chưa có sự đồng bộ sản xuất trong 1 tiểu vùng do có diện tích sản xuất không liền thửa, liền vùng dẫn tới việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới vào sản xuất gặp khó khăn. Diện tích sản xuất chia nhỏ, hầu như không có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm. Một số mô hình, dự án được triển khai thực hiện nhưng chưa tận dụng được lợi thế, tiềm năng của địa phương để nhân rộng, phát triển, hiệu quả chưa cao, như: Dự án hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, dây chuyền chế biến măng mai khô tại thôn 4, xã Quảng Sơn; mô hình trồng cam tại xã Quảng Thịnh, Quảng Thành; mô hình nuôi lợn thương phẩm không hiệu quả. Phần lớn các tuyến đường giao thông thuộc các dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là đường nội đồng được đầu tư nhưng nhỏ, hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển trọng tải lớn, chủ yếu phục vụ cho việc đi lại.

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.