Dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm

Thứ Bảy, 12/09/2020, 08:31 [GMT+7]
.
.

Việc triển khai Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đã giải quyết được nhu cầu học nghề, việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; góp phần giải quyết được nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, đáp ứng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Học viên lớp Nghề kỹ thuật chế biến món ăn (năm 2019) do Phân hiệu đào tạo Móng Cái của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức. Ảnh: Hoàng Giang
Học viên lớp Nghề kỹ thuật chế biến món ăn (năm 2019) do Phân hiệu đào tạo Móng Cái của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức. Ảnh: Hoàng Giang

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 27 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có 4/8 trường cao đẳng, 12/13 Trung tâm GDNN-GDTX, 1 Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX tỉnh cùng 10 đơn vị là các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong gần 10 năm qua, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp đã triển khai được 1.090 lớp đào tạo, trong đó có 414 lớp nghề nông nghiệp, 616 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp.

Nhìn chung, công tác tuyển sinh cho các lớp học đảm bảo đúng quy định, đúng nguyện vọng của người học nghề, có khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo. Hằng năm, căn cứ kết quả rà soát và đăng ký nhu cầu học nghề của lao động, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo cho từng địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể, chủ động triển khai kế hoạch thực hiện. Ước thực hiện đến hết năm 2020, sẽ có 34.414 lao động nông thôn được tuyển sinh đào tạo, trong đó 14.410 người học nghề nông nghiệp và 20.004 người học nghề phi nông nghiệp.

Lao động nữ nông thôn làm việc tại Công ty TNHH Tân Vân (phường Tân An, TX Quảng Yên)
Lao động nữ nông thôn làm việc tại Công ty TNHH Tân Vân (phường Tân An, TX Quảng Yên).

Người lao động sau học nghề đã biết tiếp cận và vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ. Một số lao động có tay nghề đã được nhận vào làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình đã xây dựng được những mô hình sản xuất hiệu quả, có năng suất và thu nhập cao. Chất lượng lao động ở các vùng nông thôn ngày càng đa dạng, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ước thực hiện năm 2020 là 29.882/34.414 lao động có tay nghề đạt hiệu quả sau đào tạo, bằng 86,83% so với số lao động được hỗ trợ đào tạo, vượt chỉ tiêu so với Đề án đặt ra là 6,83%.

Hỗ trợ vốn cho vay từ Qũy quốc gia theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 2.007 người lao động và hộ gia đình người lao động  vay vốn với số tiền 254,91 tỷ đồng. Cũng từ nguồn vốn vay, đã hỗ trợ cho trên 2.400 lao động duy trì và có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thành công chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Về cơ bản, các cơ sở dạy nghề được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và phát huy được hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, do các cơ sở được hỗ trợ đầu tư từ năm đầu thực hiện Đề án, nên khó tránh khỏi những lúng túng trong đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị. Song song với đó là sự thay đổi cơ cấu, quy hoạch ngành nghề tại một số địa phương, dẫn đến tình trạng thiết bị dạy nghề tại số ít cơ sở đào tạo sử dụng chưa đạt hiệu quả. Tỉnh cũng đã cử đoàn thanh tra, giám sát để có những chỉ đạo điều chỉnh, khắc phục, đảm bảo quá trình sử dụng và phát huy hiệu quả cao hơn.  

Qua lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chị Trịnh Bích Huê, khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên với mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm
Qua lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chị Trịnh Bích Huê, khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên phát triển mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Sau gần 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt và vượt mục tiêu đề ra. Chất lượng lao động đã có bước cải thiện đáng kể, giúp người lao động, nhất là người lao động thuộc nhóm đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo, cận nghèo được tiếp cận khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề. Nhận thức về công tác đào tạo nghề  đã có những thay đổi, nhất là trong đào tạo nghề nông nghiệp, hướng vào đào tạo có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch sản xuất và xây dựng NTM. Một số địa phương đã tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên đối tượng đào tạo là những nông dân nòng cốt, lao động nằm trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết sản xuất với doanh nghiệp...

Vân Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.