Quản lý môi trường ở KCN Cảng biển Hải Hà

Thứ Sáu, 21/08/2020, 09:54 [GMT+7]
.
.

Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn huyện Hải Hà hiện góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng dịch vụ, công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển của KCN cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nếu không có sự quản lý chặt chẽ của ngành chức năng và địa phương.

Hệ thống xử lý nước thải công suất 10.000m3/ngày được đưa vào sử dụng năm 2019 cùng với hệ thống xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày đêm được vận hành trước đó đã đảm bảo việc xử lý nước thải trong KCN.
Với 2 hệ thống xử lý, tổng công suất 16.000m3/ngày đêm, hiện đảm bảo thu gom, xử lý nước thải trong KCN Cảng biển Hải Hà.

Theo báo cáo của BQL Khu kinh tế tỉnh: KCN Cảng biển Hải Hà - giai đoạn 1 có diện tích 660ha, hiện có 16 dự án thứ cấp đang triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh với diện tích thuê 182,64ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 37,63%. Trong số 16 dự án thứ cấp có 8 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh; 7 dự án đang xây dựng cơ bản; 1 dự án chưa triển khai xây dựng, đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Về tình hình thực hiện thủ tục môi trường, mới có 11 dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 4 dự án được cơ quan thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, 1 dự án đang trình Bộ TN&MT thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cảng biển Hải Hà do Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam làm chủ đầu tư, thì Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cảng biển Hải Hà giai đoạn 1 gồm 5 mô-đun 10.000m3/ngày đêm và 1 mô-đun 6.000m3/ngày đêm. Đến nay, tại KCN đã có 1/5 mô-đun 10.000m3/ngày đêm và 1 mô-đun 6.000m3/ngày đêm đi vào hoạt động, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của các dự án thứ cấp đang hoạt động trong KCN. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, đã được Bộ TN&MT cấp phép xả nước thải vào nguồn nước tại Giấy phép số 70/GP-BTNMT ngày 11/1/2018.

Vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, quan trắc nguồn nước trước khi thải ra môi trường.
Vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, quan trắc nguồn nước trước khi thải ra môi trường tại KCN Cảng biển Hải Hà.

Chủ đầu tư hạ tầng KCN đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN và kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp, liên tục về Sở TN&MT. Nước thải được giám sát liên tục sau xử lý thông qua hệ thống quan trắc online. Năm 2019, chủ đầu tư đã thực hiện quan trắc định kỳ 3 tháng/lần theo đúng quy định trong đánh giá tác động môi trường. Từ đầu năm đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện quan trắc 1 lần vào tháng 3/2020.

Để đáp ứng điều kiện hạ tầng kỹ thuật thu hút đầu tư các dự án thứ cấp, Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam đang lập kế hoạch tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mô-đun 10.000m3/ngày đêm tiếp theo. Hiện tại trong KCN Cảng biển Hải Hà - giai đoạn 1, nước thải của các dự án thứ cấp đều được đấu nối về Trạm xử lý nước thải tập trung KCN để xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả thải ra môi trường.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày KCN xả ra môi trường khoảng 7.000 m3 nước thải sau khi đã được xử lý.
Trung bình mỗi ngày KCN Cảng biển Hải Hà xả ra môi trường khoảng 7.000m3 nước thải sau khi đã được xử lý.

Chủ đầu tư KCN cũng đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa cho toàn bộ KCN, đảm bảo thu gom riêng biệt nước mưa và nước thải. Theo đó, nước mưa chảy tràn trên bề mặt tuyến đường giao thông thu gom qua các ga hở hàm ếch, chảy vào các cống, qua hố ga lắng cặn trước khi đấu nối vào hệ thống mương hở thoát nước của KCN, sau đó thoát ra môi trường. Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng rác thải bị cuốn trôi theo nước mưa, Công ty đã tiến hành bê tông hóa các tuyến đường nội bộ phục vụ cho giai đoạn 1, chạy qua các nhà đầu tư thứ cấp, thường xuyên quét dọn, vệ sinh mặt đường. Đồng thời, 6 tháng/lần tổ chức nạo vét hố ga, rãnh thoát nước để tránh tình trạng ô nhiễm, tắc nghẽn dòng chảy.

Sau khi đã qua xử lý, nước thải trong KCN được xả ra môi trường.
Sau khi đã qua xử lý, nước thải trong KCN Cảng biển Hải Hà được xả ra môi trường.

Về việc quản lý chất thải phát sinh, chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng nhà kho lưu chứa chất thải trên tổng diện tích 300m2 để lưu chứa các loại chất thải, bao gồm: Chất thải công nghiệp thông thường, chất thải sinh hoạt, chất thải tái sử dụng và chất thải nguy hại. Chủ đầu tư KCN cũng đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường với Công ty TNHH MTV Vệ sinh môi trường Hải Hà, thu gom toàn bộ rác thải phát sinh tại KCN; ký hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình để đảm bảo vệ sinh môi trường KCN.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.