Phấn đấu đưa Đông Triều trở thành thành phố

Thứ Sáu, 28/08/2020, 13:06 [GMT+7]
.
.

5 năm qua (2015-2020), cấp ủy đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TX Đông Triều đã luôn bám sát thực tiễn, phát huy tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tiến công”. Qua đó, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Đông Triều ngày càng phát triển, trở thành thành phố trước năm 2025.

LAN TỎA RỘNG KHẮP

Nông dân Đông Triều tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới. (Trong ảnh: Mô hình trồng hoa lan, xã Bình Khê, Đông Triều).
Nông dân Đông Triều tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới. (Trong ảnh: Mô hình trồng hoa lan, xã Bình Khê, TX Đông Triều).

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Đông Triều có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động nên đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Các phong trào thi đua đều hướng trọng tâm vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Điển hình như triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; phong trào thi đua giành danh hiệu “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan văn hoá”, “Đơn vị văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Thi đua phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn"...

Qua thi đua đã đạt một số kết quả nổi bật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Như trong phát triển kinh tế, đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân 5 năm tăng 15,2% (mục tiêu 13,5-14%/năm). Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, dự kiến năm 2020 đạt 22.008 tỷ đồng, tăng gấp 2,03 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và giảm dần tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp.

CNLĐ Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, TX Đông Triều, thi đua lao động sản xuất.
CNLĐ Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, TX Đông Triều, thi đua lao động sản xuất.

Phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng và phát triển đô thị đã chuyển từ “lượng sang chất”, trở thành phong trào rộng khắp trên các thôn, khu, chi bộ với nhiều mô hình, cách làm “từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ thôn đến xã, từ làng ra đồng”. Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, đã bê tông, nhựa hóa 250km đường giao thông, 100% tuyến đường trục chính xã, phường, thôn, khu, có hệ thống điện chiếu sáng cao áp với trên 220km; 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch; 99,75% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. Chương trình phát triển đô thị được triển khai đúng kế hoạch thành lập mới 4 phường và trình Bộ Xây dựng xét, công nhận Đông Triều đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu xây dựng Đông Triều trở thành thành phố trước năm 2025.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

Theo ông Phạm Xuân Huệ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Đông Triều, thị xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. UBND thị xã đã chỉ đạo ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn; xác định mục tiêu, nội dung, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, địa bàn.

UBND thị xã cũng quan tâm chỉ đạo công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ. Hàng năm thị xã đã bố trí ngân sách 1,5 tỷ đồng để chi cho công tác thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã dành nguồn kinh phí đáng kể để động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân trong các dịp tổng kết, sơ kết và các đợt thi đua định kỳ và đột xuất.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TX Đông Triều.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TX Đông Triều.

Trong 5 năm qua, UBND thị xã đã công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 1.779 lượt cá nhân, tặng Giấy khen cho 6.949 lượt tập thể, cá nhân với kinh phí khen thưởng 7,99 tỷ đồng; 14.416 lượt cán bộ, giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi, cán bộ Đoàn, Đội giỏi các cấp; trên 1.200 lượt học sinh phổ thông đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; nhiều vận động viên được phong kiện tướng và đạt giải cấp quốc gia. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý, được các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành khen thưởng. Đặc biệt, thị xã là một trong 10 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011-2015. Năm 2019, thị xã được Chính phủ tặng cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ninh năm 2019…

Có thể thấy, phong trào thi đua yêu nước đã giúp Đông Triều gặt hái được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực cùng tỉnh Quảng Ninh và cả nước trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Thành tựu đó chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã đối với công tác thi đua, khen thưởng, sự cố gắng nỗ lực của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn; là kết tinh của ý chí tự lực tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thanh Hằng

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.