Ngành Thuế tỉnh: Động lực từ các phong trào thi đua

Thứ Tư, 26/08/2020, 14:25 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ qua, Cục Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Hằng năm, cùng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trở thành biện pháp hữu hiệu, động lực thúc đẩy ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.
Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Ảnh: Minh Đức

Hằng năm ngành Thuế tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt, làm động lực hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó nổi bật là đầu năm phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, của ngành và của tỉnh; tiếp theo là phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng quý; phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN)...

Mỗi đợt phát động thi đua đều có các chỉ tiêu cụ thể, dễ triển khai, dễ kiểm đếm khi sơ kết, tổng kết để xét khen thưởng kịp thời. Cùng với phát động các phong trào thi đua, quý I hằng năm Cục Thuế tỉnh còn tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành. Nội dung ký giao ước thi đua bao trùm các lĩnh vực hoạt động, từ các chỉ tiêu quản lý thuế, như: Vượt mức dự toán phấn đấu thu NSNN được giao; tỷ lệ tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN nộp đúng hạn trên 96%; 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn; hoàn thuế GTGT 100% bằng hình thức điện tử; vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tối thiểu 5% về số cuộc; số nộp NSNN sau thanh tra, kiểm tra đạt từ 85% trở lên so với quyết định xử lý…, đến các chỉ tiêu quản lý nội bộ, như: Đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động ổn định, an toàn, bảo mật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bổ sung thu nhập cho công chức và người lao động; tỷ lệ tập thể, cá nhân lao động tiên tiến...

Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã mang lại kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực công tác của Cục Thuế tỉnh những năm qua. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, Cục thu được 117.635 tỷ đồng, vượt 9.558 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 4.075 tỷ đồng so với dự toán UBND tỉnh giao. Cục đã triển khai tích cực chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc theo dõi, thống kê và cập nhật những TTHC thuế theo các văn bản pháp quy mới ban hành, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các đơn vị trong ngành thường xuyên kiểm soát, kiểm tra, nhằm phòng ngừa và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; thực hiện đơn giản hoá các TTHC thuế thông qua việc giảm số lần khai và khai thuế qua mạng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, góp phần tiết kiệm chi phí, nguồn lực trong quản lý của cơ quan thuế, khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế. Cục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy các chi cục, các phòng theo Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ Tài chính; kết quả giảm từ 15 còn 14 phòng, giảm từ 14 còn 7 chi cục, giảm từ 93 còn 59 đội thuộc các chi cục, hoàn thành hợp nhất chi cục thuế trước năm 2020.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác được duy trì, đẩy mạnh, có tác động tích cực đến hiệu quả công tác chung của toàn ngành, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế. Từ năm 2016 đến năm 2019, Cục có 246 sáng kiến, cải tiến áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao; đặc biệt có 10 sáng kiến được Tổng cục Thuế công nhận.

Phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy ngành Thuế Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, toàn ngành có 95% số lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 53 lượt được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; trên 80% số lượt công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 270 lượt công chức được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Các tập thể, cá nhân của Cục Thuế tỉnh được tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 Huân chương Lao động hạng Ba; 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành và tỉnh.

                                           Phạm Huy Khang (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.