Móng Cái: Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm

Thứ Năm, 27/08/2020, 14:17 [GMT+7]
.
.

Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, TP Móng Cái tập trung các giải pháp tận dụng tối đa nguồn lực đầu tư công của Nhà nước, ưu tiên bố trí cho những dự án, công trình trọng điểm, động lực, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của thành phố. Cùng với việc tuân thủ các nguyên tắc, kế hoạch đầu tư phát triển, Thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án.

Đê Hải Tiến được đầu tư xây dựng đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp, thủy sản.
Đê Hải Tiến được đầu tư xây dựng đã góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Thành phố là 513,279 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách trung ương 30 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh 163,954 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Thành phố 319,325 tỷ đồng. Trong số 319,325 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố thì có 187,829 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất; 53,363 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019 chuyển sang năm 2020; Nguồn tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu theo vốn tỉnh cấp cân đối theo NQ 16/2016/NQ-HĐND là 68,372 tỷ đồng và 9,761 tỷ đồng tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu Chương trình xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thực hiện, trong đó có công văn về việc triển khai khởi công mới các dự án đầu tư công; chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Móng Cái; tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn ngân sách Nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện văn bản số 1363/STC-QLNS ngày 31/3/2020 của Sở Tài chính Quảng Ninh về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành ngân sách năm 2020 ứng phó với dịch bệnh Covid-19, UBND Thành phố đã tiến hành rà soát, điều chỉnh giảm 264,429 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư đối với những dự án không có khả năng giải ngân do dự nguồn chưa phân bổ. Theo đó, TP Móng Cái đã triển khai rà soát giãn tiến độ 6 dự án với số vốn 6,178 tỷ đồng, dừng 19 dự án với số vốn 108,477 tỷ đồng. Đây là các dự án theo kế hoạch năm chưa thực sự cần thiết để chuyển sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, TP Móng Cái đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, TP Móng Cái đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, định kỳ hằng tháng, UBND TP Móng Cái tổ chức giao ban xây dựng cơ bản để kiểm điểm tiến độ thực hiện theo kế hoạch, trong đó quyết liệt chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới trước ngày 31/3/2020; chỉ đạo các đơn vị xây lắp tập trung huy động nhân lực, phương tiện, nguyên vật liệu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công theo mức kế hoạch vốn được phân bổ, đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch, đồng thời không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo đó, tính đến ngày 24/8, tổng giá trị khối lượng thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn TP Móng Cái đạt 207,202 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 210,897/513,279 tỷ đồng, bằng 41,1% kế hoạch, bằng 80,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Kè sông Ka Long thuộc dự án
Kè sông Ka Long thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2, tỉnh Quảng Ninh, nguồn vốn ADB tài trợ. 

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, TP Móng Cái cũng tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2019 của thành phố Móng Cái là 6,358 tỷ đồng, trong đó: Nợ đọng xây dựng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương là 6,289 tỷ đồng là nợ đọng công trình Mở rộng, nâng cấp cửa khẩu quốc tế Móng Cái.  Nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố 69 triệu đồng là nợ đọng công trình Hồ chứa nước Cái Vĩnh xã Vĩnh Trung do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020 trên địa bàn thành phố còn chậm do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm vốn ngân sách thành phố, như: Dự án khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình; Dự án Hạ tầng thuộc xã Hải Xuân ảnh hưởng tới tiến độ và khối lượng thi công để giải ngân kế hoạch vốn cho các dự án. Riêng đối với dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2, tỉnh Quảng Ninh, nguồn vốn ADB tài trợ tiến độ triển khai chậm. 

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, TP Móng Cái đang quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án để khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; tập trung các giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo nguồn lực cho chi phát triển; rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư đối với những dự án không có khả năng giải ngân.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.