Lấy ý kiến vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái

Thứ Ba, 11/08/2020, 11:23 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/8, TP Móng Cái tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu (KTCK) Móng Cái đến năm 2040.

Ngày 4/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1744/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040. Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh đã giao UBND TP Móng Cái là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hải Hà, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040 trên cơ sở nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Đồ án do đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện, quy hoạch chung được tính toán với các chỉ tiêu của đô thị loại I theo đúng định hướng của tỉnh là đến năm 2030, TP Móng Cái trở thành đô thị loại I trên cơ sở sáp nhập 2 địa giới hành chính là Móng Cái và Hải Hà; tập trung nghiên cứu cập nhật các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai nghiên cứu trên địa bàn khu kinh tế; mở rộng không gian đô thị, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; tổ chức lại khu đô thị, khu dân cư; nghiên cứu quy hoạch có liên quan đến rừng, biển theo các luật mới; khai thác quỹ đất dự trữ…. Đồ án điều chỉnh cơ bản đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển, phát huy tối đa dư địa và tiềm năng lợi thế của Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040, phát triển bền vững hiện đại theo hướng “1 trục, 2 vùng, 3 trung tâm”.

Việc lấy ý kiến về đồ án sẽ tiếp tục làm cơ sở để UBND TP Móng Cái và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.
.
.