Hải Hà: Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Thứ Sáu, 14/08/2020, 14:04 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác quản lý về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện Hải Hà đạt nhiều kết quả quan trọng, thông qua tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm...

Đến nay, huyện Hải Hà đã cấp được
Đến nay huyện Hải Hà đã cấp được 6.186/8.529 giấy CNQSDĐ, đạt 72,5%.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện được công khai theo quy định. Việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai. Công tác cấp đổi giấy CNQSDĐ đạt nhiều kết quả tích cực (đến nay toàn huyện đã cấp được 6.186/8.529 giấy CNQSDĐ, đạt 72,5%). Công tác xử lý vi phạm về đất đai được tăng cường…

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại một số xã, thị trấn vẫn chưa quyết liệt, việc phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại một số địa phương chưa nghiêm, ảnh hưởng tới tiến độ GPMB một số dự án. Đặc biệt, hiện nay tình trạng khai thác đất san lấp, cát, đá, sỏi trái phép, lấn chiếm đất đai, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép… ở một số xã, thị trấn (Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Hà, Quảng Đức…) còn xảy ra, chưa được xử lý dứt điểm. Vẫn còn tình trạng "xử phạt cho tồn tại" của chính quyền địa phương, ngành chức năng khi phát hiện sai phạm của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, huyện Hải Hà đã chỉ đạo các xã, thị trấn, Công an huyện và các phòng, ban chức năng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của huyện về công tác quản lý nhà nước, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng. Nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng xây dựng lấn chiếm đất đai; khai thác đất, cát, đá, sỏi trái phép; tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.

m
Lãnh đạo huyện Hải Hà gặp gỡ, trao đổi với người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Cùng với đó, huyện Hải Hà tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai. Công khai các số điện thoại, địa chỉ email, đường dây nóng của UBND huyện, Phòng TN&MT huyện... để tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin phản ánh của người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp về sai phạm trong sử dụng đất. Các thông tin phản ánh được huyện, đơn vị chức năng nghiêm túc tiếp thu, xác minh kịp thời.

Huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, xác định nguồn gốc đất thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, đảm bảo công khai, khách quan, chính xác, nhất là tại địa bàn có nhiều biến động; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương; thường xuyên rà soát tình hình, tổ chức thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo, kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó tập trung kiểm soát chặt việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất theo thẩm quyền đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, tạm dừng việc tách thửa đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Huyện Hải Hà siết chặt công tác quản lý, xử lý tình trạng bến, bãi vật liệu xây dựng hoạt động trái phép
Huyện Hải Hà siết chặt công tác quản lý, xử lý tình trạng bến, bãi vật liệu xây dựng hoạt động trái phép.

Huyện nghiêm cấm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản, sang mục đích khác. Các lực lượng chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm về đất đai, kiên quyết thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Từ đầu năm đến nay, huyện Hải Hà đã phát hiện, xử lý 76 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản. Các địa phương có các dự án nằm trong vùng quy hoạch và đang thực hiện công tác GPMB, thường xuyên kiểm tra, thông báo đến từng hộ gia đình giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, xây dựng, lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong vùng quy hoạch khi đã có thông báo thu hồi đất. 

Hữu Việt

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.