Xây dựng nông thôn mới ở vùng khó

Thứ Tư, 22/07/2020, 07:59 [GMT+7]
.
.

Tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) hiệu quả sẽ mang lại những phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Vì thế, đối với những xã vùng cao, vùng khó của tỉnh, nhiệm vụ này lại càng trở nên cần thiết, là giải pháp để phát triển toàn diện, bền vững; trong đó, với những khó khăn đặc thù thì phải có những cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế.

Nhiều hộ gia đình ở xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) có thu nhập khá nhờ trồng quế.
Nhiều hộ gia đình ở xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) có thu nhập khá nhờ trồng quế.

Với đặc thù là huyện miền núi, giải pháp để Bình Liêu thực hiện xây dựng NTM là hỗ trợ, khuyến khích người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất kém hiệu quả, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, sản xuất lâm nghiệp vẫn được xác định là ngành mũi nhọn (trung bình mỗi năm trồng khoảng 450ha gồm các loại cây chính như keo tai tượng, thông, bạch đàn; những cây bản địa có giá trị kinh tế cao, như sở, hồi, quế vẫn được duy trì).

Trên cơ sở thu nhập ổn định và nâng cao, có hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đầy đủ, các xã tập trung vào những giải pháp tích cực phát huy vai trò chủ thể của người dân; huy động sự tham gia của người dân trong các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, huyện Bình Liêu đã có 3/6 xã đạt chuẩn NTM là Hoành Mô, Tình Húc, Húc Động. Mục tiêu phấn đấu hết năm 2020, huyện có thêm 2 xã Đồng Văn, Vô Ngại đạt chuẩn NTM; xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM nâng cao.

Người dân xã Tình Húc (Bình Liêu) dự họp, nghe thông tin về vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất tại UBND xã.
Người dân xã Tình Húc (Bình Liêu) dự họp, nghe thông tin về vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất tại UBND xã.

Hay như tại huyện Ba Chẽ cũng đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: Tỷ lệ hộ nghèo cao, địa bàn đồi rừng chia cách, 7/7 xã đều thuộc diện khó khăn, một bộ phận không nhỏ người dân mang tư tưởng lạc hậu, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ...

Huyện xác định xây dựng NTM phải gắn liền với triển khai Đề án 196; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ giao thông, sản xuất; đáp ứng nhu cầu vay vốn, xây dựng mô hình, dự án phát triển sản xuất của người dân. Việc quy hoạch vùng sản xuất tập trung cũng được quan tâm, giúp người dân có định hướng rõ cây, con chủ lực trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.

Hộ nghèo tại xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ) nhận tiền hỗ trợ xây nhà mới, xóa nhà ở xuống cấp. Ảnh: Hằng Ngần
Hộ nghèo tại xã Thanh Sơn (huyện Ba Chẽ) nhận tiền hỗ trợ xây nhà mới, xóa nhà ở xuống cấp. Ảnh: Hằng Ngần

Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã rất chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, xóa bỏ hủ tục, chuyển biến mạnh về nhận thức. Đến hết năm 2019, toàn huyện đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, về đích trước 1 năm so với lộ trình. Dự kiến, hết năm 2020, huyện sẽ có 7/7 xã đạt chuẩn NTM (trong đó 6 xã hoàn thành Chương trình 135, đồng thời đạt chuẩn NTM).

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp, xây dựng NTM ở vùng cao, vùng khó của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, giúp cho người dân được hưởng lợi từ những dịch vụ giao thông, khám chữa bệnh, học tập, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất... ngày càng tốt hơn.

Người dân ngày càng phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tự giác trong công việc, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cán bộ, nhân dân xã Quảng Lâm tham gia trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan tuyến đường trục chính của xã.
Cán bộ, nhân dân xã Quảng Lâm tham gia trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan tuyến đường trục chính của xã.

Các địa phương cũng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, định kỳ khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu. Cùng với đó là liên tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, trong phong trào thi đua, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.