Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thứ Ba, 28/07/2020, 14:50 [GMT+7]
.
.

Với gần 70% diện tích tự nhiên của tỉnh là rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, thời gian qua tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, phát triển và khai thác bền vững tiềm năng, lợi thế rừng cũng như đất lâm nghiệp.

Cùng với những chính sách của Trung ương, thời gian qua tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, trong đó chú trọng khuyến khích trồng rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn, hỗ trợ xây dựng nhà máy chế biến công nghệ cao nhằm hướng đến mục tiêu phát triển lâm nghiệp một cách bền vững. Đặc biệt, ngày 28/11/2019 tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 13 phương án, dự án được phê duyệt, tổng kinh phí là 5,767 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình và tổ chức đã được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung... Mỗi năm tỉnh cũng bố trí hàng chục tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho công tác khoán quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn...

Huyện Bình Liêu có diện tích đất lâm nghiệp lớn
Huyện Bình Liêu có độ che phủ rừng đạt trên 67,2%.

Đến nay, độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt gần 55%; tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp bình quân tăng từ 3% (giai đoạn 2010-2015), lên 4% (giai đoạn 2015-2020)... Từ những chủ trương, chính sách phát triển lâm nghiệp của Trung ương và của tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng có một thực tế hiện nay quá trình chuyển đổi rừng và đất rừng vẫn còn manh mún do chưa xây dựng được đề án tổng thể để giải quyết triệt để, đồng bộ nhằm xác định rõ quy mô, phạm vi và hiện trạng rừng trong khu vực chuyển đổi từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ; khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; tình trạng đốt, xử lý thực bì để trồng rừng vẫn xảy ra không chỉ làm giảm tính đa dạng sinh học mà còn gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn...

Mục tiêu của tỉnh, giai đoạn 2020-2025: Tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp đạt từ 5,5-6%; bảo vệ, phục hồi hiệu quả khoảng 122.749ha rừng tự nhiên, 19.741ha rừng ngập mặn; thu hút đầu tư 1-2 nhà máy chế biến gỗ khép kín công nghệ cao. Giai đoạn 2025-2030: Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 55% và nâng cao chất lượng rừng; tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp đạt từ 4-5%; cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thêm 15.000ha rừng trồng sản xuất; chuyển hóa 6.000ha rừng keo gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn...

Mục tiêu
Với nhiều cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn ngày càng phát huy giá trị.

Để đạt mục tiêu này, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang nỗ lực cụ thể Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh đang xây dựng dự thảo một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững, trong đó chủ trương phát triển lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế nhanh, bền vững; chuyển dịch và tăng tốc độ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp “xanh”; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai đồng bộ từ công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng, cải tạo rừng, khai thác, chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái. Trên cơ sở này sẽ huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để đầu tư, bảo vệ, phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ rừng và đất rừng. Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng...

Với các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh, hy vọng tài nguyên rừng tiếp tục được bảo vệ, phát huy hiệu quả, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, mang lại nguồn lợi kinh tế - xã hội cho địa phương.

Liên Hương

.
.
.
.
.
.
.
.