Không chấp nhận bồi thường đất nông nghiệp là đất ở

Thứ Ba, 21/07/2020, 13:59 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B đoạn Chợ Rộc-Bến Giang, UBND TX Quảng Yên đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ dân có đất bị thu hồi, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Thao, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, TX Quảng Yên. Không đồng ý với phương án được lập, ông Thao đã có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền.

Bản đồ P45 (trái) và sơ đồ thửa đất trong GCNQSDĐ của hộ bà Thêu (phải).
Bản đồ P45 (trái) và sơ đồ thửa đất trong GCNQSDĐ của hộ bà Thêu (phải).

Theo phương án được lập và được UBND thị xã phê duyệt tháng 6/2019, hộ ông Thao bị thu hồi tổng diện tích 121,7m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm không có GCNQSDĐ, thuộc thửa 380 và 381, tờ bản đồ địa chính P45 (tờ P45), nằm ngoài quỹ đất công ích của UBND phường, gia đình tự sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 đến nay, không có tranh chấp, trong hạn mức giao đất theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai. Tuy nhiên, ông Thao khiếu nại đòi bồi thường 121,7m2 đất thu hồi trên là đất ở. Khiếu nại của ông không được UBND TX Quảng Yên chấp nhận, ông Thao tiếp khiếu lên tỉnh.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh, thửa đất có nhà ở của ông Nguyễn Văn Thao là thửa đất số 412 (tờ P45), có nguồn gốc do nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thêu. Thửa đất này được thể hiện trong hồ sơ địa chính lập năm 1994 với diện tích 840m2. Năm 1999, UBND huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên) cấp GCNQSDĐ cho bà Thêu tổng diện tích 840m2 (trong đó 400m2 đất ở và 440m2 đất vườn) theo đúng ranh giới, diện tích thể hiện trong hồ sơ địa chính năm 1994. Trên cơ sở GCNQSDĐ đã cấp, năm 2014 ông Thao được nhận thừa kế toàn bộ thửa đất này và đã được UBND TX Quảng Yên cấp GCNQSDĐ.

Đối với phần diện tích 121,7m2 đất nhà nước thu hồi của hộ ông Thao thuộc các thửa 380 và 381 (tờ P45). Theo xác nhận của UBND phường Tân An, trước đây đất của hộ bà Thêu sử dụng ra sát đường Chợ Rộc-Bến Giang. Đến năm 1989, HTX Nông nghiệp Tiền An II xây dựng kênh mương tưới đi qua thửa đất của hộ dân nên đất của các hộ dân bị chia tách thành 2 thửa. Năm 1994-1995 đo vẽ bản đồ địa chính đã căn cứ vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực tế để đo đạc, đất của hộ bà Thêu thể hiện là 3 thửa đất gồm: Thửa 412 (diện tích 840m2) nằm phía trong kênh mương; thửa số 380 (155m2) và thửa 381 (150m2) nằm phía ngoài kênh mương, sát đường Chợ Rộc-Bến Giang. Hộ gia đình ông Thao không đăng ký trong sổ địa chính, trên bản đồ địa chính cũng không thể hiện mục đích sử dụng đối với 2 thửa 380 và 381.

Năm 1999, Nhà nước đã cấp GCNQSDĐ cho mẹ ông là bà Thêu đối với thửa đất số 412 theo đúng ranh giới, diện tích đã thể hiện trên hồ sơ địa chính. Sau này, ông Thao nhận thừa kế của bà Thêu không bao gồm diện tích thuộc thửa đất số 380 và 381 (tờ P45) và phần kênh mương.

Đường 331B đoạn qua phường Tân An, TX Quảng Yên.
Đường 331B đoạn qua phường Tân An, TX Quảng Yên.

Đến nay, ngoài GCNQSDĐ đã cấp, ông Thao không cung cấp được thêm hồ sơ, giấy tờ nào khác. Do vậy, cơ quan chức năng của tỉnh xác định không có cơ sở để xem xét, công nhận hạn mức đất ở đối với phần diện tích 121,7m2 đất nhà nước thu hồi để lập phương án bồi thường cho hộ gia đình ông theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 103 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Việc ông Thao khiếu nại đòi bồi thường 121,7m2 đất nhà nước thu hồi thuộc thửa 380 và 381 là không có cơ sở giải quyết.

Tuy nhiên, khi xem xét đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của hộ ông Thao đối với phần diện tích trên, cho thấy, hộ ông Thao vẫn quản lý, sử dụng phần diện tích trên để trồng cây tre, làm sân, cổng. Để  tránh thiệt thòi cho công dân, ngày 12/5/2020 Thanh tra tỉnh đã chủ trì cùng làm việc với UBND TX Quảng Yên để thống nhất những nội dung còn vướng mắc đối với các hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Thao. Theo đó, đã thống nhất việc áp dụng chính sách hỗ trợ cho hộ ông Thao đối với phần diện tích 121,7m2 đất trồng cây lâu năm bị thu hồi, nằm ngoài GCNQSDĐ theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Từ nhận định và căn cứ trên, ngày 3/7/2020 UBND tỉnh có Quyết định 2261/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Thao đòi bồi thường diện tích 121,7m2 đất nhà nước thu hồi để GPMB thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B đoạn Chợ Rộc-Bến Giang là đất ở. Giao UBND TX Quảng Yên áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với phần diện tích 121,7m2 đất trồng cây lâu năm đã bị thu hồi cho hộ ông Thao theo quy định.

 Trần Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.