Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 10.000 khoản chi chưa đủ thủ tục

Chủ Nhật, 05/07/2020, 06:14 [GMT+7]
.
.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện khoảng 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định nên đã từ chối thanh toán với tổng số tiền 10,3 tỷ đồng.

Theo KBNN, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 30/6/2020, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát ước đạt 455.896 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách Nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Được biết, dự toán giao đầu năm không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là hơn 1,1 triệu tỷ đồng. KBNN vừa kiểm soát chặt chẽ, vừa đảm bảo thông thoáng, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi ngân sách là một trong những nguyên tắc được hệ thống KBNN thực hiện từ nhiều năm qua.

Trong công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, KBNN đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua KBNN, đảm bảo các khoản chi NSNN được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ, góp phần nâng cao kỷ cương kỷ luật tài chính và ngăn chặn nợ đọng.

Đối với việc quản lý mua sắm tài sản công, KBNN cũng được giao nhiệm vụ kiểm soát chặt mua xe công. Theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua KBNN hướng dẫn mua sắm tài sản công, trong đó có xe công. Theo đó, KBNN kiểm soát chi không vượt dự toán và giá mua xe kể từ ngày 1/8. 

Theo Thông tư số 62, chi mua sắm xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung, KBNN kiểm soát đảm bảo không vượt dự toán chi tiết và giá mua xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đối với chi mua sắm xe ô tô chuyên dùng, KBNN kiểm soát đảm bảo không vượt dự toán chi tiết và mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát đối tượng sử dụng, chủng loại, theo quy định tại văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng của cấp có thẩm quyền ban hành (thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85/2018/NĐ-CP).

Theo Vietnamplus

.
.
.
.
.
.
.
.