Gỡ những điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp

Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:09 [GMT+7]
.
.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc thực hiện một số nhiệm vụ của ngành NN&PTNT trong những tháng đầu năm 2020 còn chậm. Điều này đòi hỏi ngành phải tăng tốc triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng còn lại của năm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

 Sở NN&PTNT tham mưu xây dựng tờ trình ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018.
Sở NN&PTNT tham mưu xây dựng tờ trình ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành NN&PTNT năm nay là triển khai di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi 2018. Hiện nay, việc khoanh vùng không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời, công tác di dời vẫn còn rất chậm. Để hỗ trợ một phần khó khăn cho người chăn nuôi khi phải di dời, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT tham mưu xây dựng tờ trình HĐND tỉnh ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đã hướng dẫn các địa phương thực hiện thống kê chi tiết tổng số cơ sở chăn nuôi, số cơ sở di dời, số lượng vật nuôi.

Sở đã thành lập các tổ công tác làm việc với địa phương, hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất, tổng hợp thống kê rà soát số liệu để phục vụ việc xây dựng dự thảo chính sách. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, toàn tỉnh vẫn còn 2/13 địa phương (Hạ Long, Hải Hà) chưa cung cấp số liệu rà soát, 6/13 địa phương (Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên, Hải Hà, Vân Đồn, Tiên Yên) chưa có hồ sơ đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi. Chính sự chậm trễ của các địa phương đã khiến cho việc ban hành Nghị quyết nói riêng và triển khai Luật Chăn nuôi nói chung chưa đạt tiến độ.

Trồng rau thủy canh theo hướng hữu cơ tại Công ty CP Đầu tư Song Hành (TX Quảng Yên).
Trồng rau thủy canh theo hướng hữu cơ tại Công ty CP Đầu tư Song Hành (TX Quảng Yên).

Xác định được tầm quan trọng của nông nghiệp hữu cơ, từ năm 2019, Sở NN&PTNT đã tích cực xây dựng đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030.  Mục tiêu của đề án là phát triển một nền nông nghiệp bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích sản xuất các sản phẩm hữu cơ đạt tiêu chuẩn và có chứng nhận. Tuy nhiên, đến ngày 23/6/2020, Chính phủ mới phê duyệt đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Trên cơ sở đó, Sở tiếp tục điều chỉnh phù hợp. Hiện đề án đang được lấy ý kiến lần 3, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh trong tháng 7 này. Những vướng mắc về cơ chế, chính sách đã khiến cho việc ban hành đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ còn chậm...

Có thể thấy, từ nhiều nguyên nhân khác nhau, một số nhiệm vụ của ngành NN&PTNT chưa đạt được kế hoạch đề ra. Theo ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế sản phẩm địa phương, tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi đại gia súc.

Trong đó, Sở sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn một số sản phẩm chủ lực là lợi thế; khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tái đàn theo lộ trình và có kiểm soát về dịch bệnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững, cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, đảm bảo công tác thủy lợi. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

  Cao Quỳnh 

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.