Đầm Hà: Siết chặt quản lý đất đai

Thứ Ba, 21/07/2020, 10:46 [GMT+7]
.
.

Huyện Đầm Hà đã và đang triển khai nhiều giải pháp siết chặt công tác quản lý đất đai, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Từ đó tạo điều kiện quan trọng thu hút các dự án đầu tư; góp phần giảm thiểu rõ rệt tình trạng đơn thư, khiếu kiện trên địa bàn...

Đoàn doanh nghiệp trong KCN Cảng biển Hải Hà khảo sát thực địa nghiên cứu đầu tư dự án Khu sản xuất phụ trợ của KCN tại xã Dực Yên (huyện Đầm Hà), tháng 4/2020.
Đoàn doanh nghiệp KCN Cảng biển Hải Hà khảo sát mặt bằng nghiên cứu đầu tư dự án khu sản xuất phụ trợ của KCN, tại xã Dực Yên (huyện Đầm Hà), tháng 4/2020.

Từ đầu năm đến nay, huyện Đầm Hà tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai. Các số điện thoại, địa chỉ email, đường dây nóng của UBND huyện, Phòng TN&MT huyện... được công khai để tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin phản ánh của người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp về sai phạm trong sử dụng đất.

Các nguồn thông tin từ nhân dân cung cấp được huyện, đơn vị chức năng nghiêm túc tiếp thu, xác minh kịp thời. Trên cơ sở đó, huyện kiên quyết xem xét xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; đơn cử như tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp hoặc lấn chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép...

Huyện yêu cầu các xã, thị trấn rà soát, xác định nguồn gốc đất thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, đảm bảo công khai, khách quan, chính xác, nhất là tại địa bàn có nhiều biến động; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất ở địa phương; thường xuyên rà soát tình hình, tổ chức thanh tra, kiểm tra, để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất cho CBCCVC lĩnh vực địa chính, nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Người dân đến giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.
Người dân đến giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thông báo, kế hoạch tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó tập trung kiểm soát chặt việc giao đất, mua bán, chuyển nhượng và sử dụng đất theo thẩm quyền đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, tạm dừng việc tách thửa đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Đặc biệt, nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản sang mục đích khác. Các lực lượng chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm hành chính về đất đai, kiên quyết thu hồi đất của của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Theo thống kê của Phòng TN&MT huyện, tổng diện tích đất tự nhiên của Đầm Hà là gần 32.700ha. Trong đó, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 mà huyện được UBND tỉnh phê duyệt là gần 27.500ha đất nông nghiệp, gần 3.200ha đất phi nông nghiệp và gần 2.000ha đất chưa sử dụng.

Bám sát Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn”, đến nay huyện đã quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản; từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.