Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng đất

Thứ Hai, 06/07/2020, 15:59 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, việc triển khai lập quy hoạch, quản lý sử dụng đất đã được tỉnh quan tâm thực hiện, cơ bản bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo các quỹ đất thu hút nhà đầu tư chiến lược, các ngành dịch vụ, thương mại đến đầu tư tại tỉnh.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác lập, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Tinh thần chung là tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả, những dự án thi công khi chưa đảm bảo đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; xử lý nghiêm những trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai; tuyệt đối không hợp thức hoá các sai phạm của các dự án dưới mọi hình thức...

Huyện Vân Đồn thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất khu tái định cư xã Hạ Long
Huyện Vân Đồn thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất khu tái định cư xã Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Cùng với đó, Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo số 1725-TB/TU ngày 13/4/2020 để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản; lập danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh thông qua làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo rà soát các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách; triển khai các cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý, sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh và ban hành Thông báo số 1789-TB/TU ngày 12/6/2020 để quyết liệt chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, trật tự đô thị toàn tỉnh.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đến nay đã hoàn thành ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 13/13 huyện, thị xã, thành phố; thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 31/3/2020); đã cho thuê đất đối với 44 tổ chức với diện tích 306,73ha; giao đất cho 71 tổ chức với diện tích 392,9ha; gia hạn thời gian sử dụng đất cho 15 tổ chức với diện tích 124,4ha; ký 93 hợp đồng thuê đất (ký mới 40 hợp đồng, ký lại 53 hợp đồng) do hết hạn thời gian ổn định giá thuê đất; ban hành 29 thông báo hết hạn sử dụng đất cho đơn vị.

Các sở, ngành hữu quan và địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra các dự án trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất, trọng tâm là các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đất vượt ranh giới, sử dụng sai mục đích, huỷ hoại đất. Qua công tác này đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp, nhất là ở các địa phương Vân Đồn, Cô Tô, Hạ Long, Cẩm Phả...

Sự tích cực, có trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện đã tạo ra chuyển biến căn bản trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và tại các địa phương. Qua đó góp phần giảm các vụ khiếu kiện về đất đai, tài nguyên, tạo quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực phát triển, đảm bảo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.