TP Uông Bí: Thêm cú huých phát triển

Thứ Tư, 03/06/2020, 14:11 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 3 năm triển khai Đề án 125/ĐA-UBND về phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung đến năm 2020, Uông Bí đã đạt được những kết quả khích lệ, trên địa bàn thành phố bước đầu đã chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún thành các vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn cần được tháo gỡ.

Hệ thống chế biến thông nhựa của Công ty CP thông Quảng Ninh.
Hệ thống chế biến thông nhựa của Công ty CP thông Quảng Ninh.

Để triển khai Đề án 125, TP Uông Bí đã trích ngân sách, tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, điện, thủy lợi cho các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, như dự án nâng cấp chống quá tải hệ thống điện cho vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) Yên Thanh; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh tưới, tiêu, phục vụ sản xuất và mở rộng diện tích vải chín sớm Phương Nam...

Hiện nay, 7 sản phẩm nông nghiệp trong danh mục nông sản đặc thù và sản xuất tập trung của thành phố là vải chín sớm Phương Nam, thông nhựa, rau an toàn, thanh long ruột đỏ, mơ, mai Yên Tử và nuôi trồng thủy sản đều tăng về diện tích, sản lượng và giá trị. Đơn cử như vải chín sớm Phương Nam đã đạt trên 400ha, vượt kế hoạch hơn 50ha. Năm 2020, sản lượng ước đạt 4.000 tấn, doanh thu đạt 100 tỷ đồng. Hai vùng nông sản mơ lông Yên Tử và mai vàng Yên Tử đều đã đạt kế hoạch về diện tích trồng mới tính đến năm 2020 (15ha/vùng). Riêng vùng NTTS tập trung đến nay đã có 1 nhà đầu tư đăng ký thực hiện với 3ha.

Đặc biệt, sản phẩm Mai vàng Yên Tử không chỉ mang giá trị về kinh tế, mà còn có ý nghĩa lớn hơn về văn hóa, tâm linh đặc sắc gắn với khu di tích linh thiêng Yên Tử hiện đang được TP Uông Bí quan tâm bảo tồn và phát triển; những sản phẩm trên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Cùng với đó, Đề án 125 cũng đã thu hút được nhân dân và doanh nghiệp tham gia, trong đó tiêu biểu như Công ty CP Thông Quảng Ninh, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm...

Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn của hộ gia đình anh Nguyễn Đình Dũng, Khu Phú Thái Tây, phường Yên Thanh.
Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn của hộ gia đình anh Nguyễn Đình Dũng (khu Phú Thái Tây, phường Yên Thanh).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 3 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung không đạt kế hoạch theo tiến độ đề ra. Cụ thể, diện tích thông nhựa trồng được 4.175ha (đạt 76,8% kế hoạch). Năm 2020, kế hoạch thành phố giao tiếp tục vận động trồng mới 70ha với 12 hộ dân đăng ký trồng, song do thiếu giống và chậm giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ các khâu phát dọn thực bì, chuẩn bị mặt bằng, trồng cây, chăm sóc và bảo vệ, nên chưa triển khai được.

Đối với vùng trồng rau an toàn theo kế hoạch Đề án 125, đến năm 2020 diện tích canh tác rau an toàn đạt 47,5ha, nhưng đến nay mới có 2 tổ chức là HTX rau Hương Việt và HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Quảng Ninh đang thực hiện việc trồng rau an toàn tại phường Bắc Sơn với diện tích 3ha, cung cấp cho thị trường Uông Bí. Tuy nhiên, phường Bắc Sơn là địa phương không nằm trong vùng quy hoạch sản xuất tập trung trồng rau an toàn của thành phố, nên không đủ điều kiện hỗ trợ theo các chính sách của tỉnh và địa phương. Diện tích thanh long ruột đỏ trồng được 70ha (đạt 70% kế hoạch), hiện nay Phòng Kinh tế, Trung tâm  Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố và các xã, phường  được giao đang khảo sát, tuyên truyền vận động các hộ đăng ký tiếp tục thực hiện.

Rõ ràng, hiệu quả kinh tế mang lại từ hình thành và phát triển những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đã được khẳng định. Tuy nhiên, để phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn, rất cần sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo của thành phố dành nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai và cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất; tạo mối liên kết theo chuỗi sản xuất hàng hóa (từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm), thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại các vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương.


Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.