Tổng Công ty Đông Bắc: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Thứ Sáu, 12/06/2020, 13:00 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Công ty Đông Bắc đã không ngừng đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vị thế của Tổng Công ty được khẳng định, sự đổi mới trong cơ cấu tổ chức, sản xuất kinh doanh (SXKD) được nâng cao. Đó là kết quả từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Tổng Công ty Đông Bắc trong nhiệm kỳ qua.

Công ty duy trì nghiêm kế hoạch sản xuất kinh doanh, quyết tâm không để dừng sản xuất hoặc sản xuất không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
Công ty Khai thác khoáng sản duy trì nghiêm kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu Tổng Công ty Đông Bắc giao. 

Theo ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Công ty đã tập trung thực hiện nhiệm vụ SXKD, sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là sáp nhập, hợp nhất, giải thể một số cơ quan, đơn vị; cổ phần hóa, thoái vốn ngoài lĩnh vực SXKD chính; cơ cấu lại các nguồn lực, thay đổi cơ chế quản lý, quản trị doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty.

Xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty Đông Bắc đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty đã có sự thay đổi lớn, được tinh gọn, phù hợp hơn với tình hình thực tế. Tổng Công ty đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất một số phòng thuộc Cơ quan điều hành Tổng Công ty, từ 19 phòng còn 11 phòng. Tổng Công ty đã chỉ đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện cơ cấu lại tổ chức với phương châm “Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh”. Sau khi cơ cấu lại đã giảm 36 đầu mối.

Trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, Tổng Công ty cũng nhận thức rõ những khó khăn như: Điều kiện khai thác than không thuận lợi, tài nguyên ít, phân tán nhiều nơi, chất lượng than xấu; lãi suất, tiền lương cơ sở, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động tăng... Bởi vậy, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức sản xuất. Trong đó, tích cực nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, đầu tư thích đáng nguồn kinh phí để đổi mới công nghệ, đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất các mỏ hầm lò và lộ thiên, nhằm tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động.

Công ty 91 hiện ứng dụng triển khai đào lò song song chân họng sáo lò trong khai thác lò chợ xiên chéo giàn chống mềm ZRY. (Ảnh đơn vị cung cấp)
Công ty 91 ứng dụng triển khai đào lò song song chân họng sáo lò trong khai thác lò chợ xiên chéo giàn chống mềm ZRY. (Ảnh đơn vị cung cấp)

Từ đó, nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại đã được các đơn vị triển khai ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Nổi bật như: Áp dụng khai thác than lò chợ xiên chéo chống bằng giàn mềm ZRY, giàn mềm cơ khí khai thác vỉa dốc đứng; đưa máy khấu than, máy đào lò loại nhỏ (một tang, một đầu khấu) vào khai thác lò chợ (Công ty 790, 86) và đào lò than (Công ty 45); triển khai đa dạng chống lò vì neo để giảm tiêu hao sức lực người lao động, giải quyết tốt vấn đề áp lực mỏ lớn tại mỏ Đồng Rì... Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt và vượt so với nhiệm kỳ trước. Sản xuất than đạt 126%, tiêu thụ than đạt 137%, tổng doanh thu đạt 142%.

Ông Đỗ Mạnh Khảm, Giám đốc Công ty 91, nhấn mạnh: Ứng dụng khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Than. Bởi vậy, cán bộ, công nhân lao động của Công ty đã tích cực sáng tạo, đưa vào ứng dụng thực tế được hàng trăm sáng kiến trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, hoàn thành chỉ tiêu được giao của Công ty 91.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội. Tổng Công ty tích cực tham gia ủng hộ các quỹ chính sách xã hội, phòng chống thiên tai, các xã nghèo; xây 200 nhà tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; xây dựng các công trình nông thôn mới... với tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng.

Sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, công nhân, lao động đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp Tổng Công ty Đông Bắc vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, tạo đà thắng lợi trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.