Móng Cái tổng kết Chương trình 135, Đề án 196

Thứ Sáu, 12/06/2020, 08:35 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/6, UBND TP Móng Cái tổ chức tổng kết Chương trình 135, Đề án 196 trên địa bàn TP Móng Cái giai đoạn 2016-2020.

a
UBND TP Móng Cái khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 giai đoạn 2016-2020.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 đã tạo sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt về diện mạo nông thôn, miền núi, nhất là về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo được chuyển biến lớn về nhận thức, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại trong một bộ phận nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 đã cải thiện, nâng cao một cách thực chất điều kiện sống của hộ nghèo, cận nghèo và người dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm. Việc bố trí, quản lý vốn đảm bảo kế hoạch đề ra, đúng quy định của Trung ương, tỉnh, đầu tư hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân dịp này, UBND TP Móng Cái khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 giai đoạn 2016-2020.

Trần Bình (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.
.
.