Móng Cái phát triển rừng bền vững

Thứ Sáu, 15/05/2020, 16:51 [GMT+7]
.
.

Là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất tỉnh, những năm qua TP Móng Cái đã tập trung cho công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; trồng mới và chuyển hóa rừng gỗ lớn;  bảo vệ rừng để phát triển rừng bền vững.

Người dân xã Bắc Sơn thu hoạch keo, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
Người dân xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) thu hoạch keo, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, TP Móng Cái đặc biệt quan tâm công tác giao đất lâm nghiệp cho nhân dân phát triển kinh tế rừng. Đến nay, thành phố đã thực hiện giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất với tổng diện tích 19.600,02ha, chiếm 68,0% tổng diện tích đất lâm nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp còn lại chưa được giao là 9.235,13ha, trong đó: Rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch phòng hộ nhưng do UBND các xã, phường đang quản lý là 3.151,34ha (bao gồm rừng phòng hộ vành đai biên giới và rừng phòng hộ ven biển); diện tích đất lâm nghiệp chưa giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố là 5.333,22ha...

Hiện nay, tỷ lệ che phủ rừng của Móng Cái đạt 41,07%.
Hiện tỷ lệ che phủ rừng của TP Móng Cái đạt 41,07%.

Sau khi thực hiện rà soát 3 loại rừng, TP Móng Cái được UBND tỉnh phê duyệt Đề án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn, thực hiện giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất tại 4 xã: Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực với diện tích 1.852,44ha. Thành phố còn 3.480,78ha đất lâm nghiệp của các hộ dân tham gia dự án trồng rừng Việt Đức nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần diện tích này thành phố đã xây dựng đề án giao đất, giao rừng để tiến hành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu (dự kiến triển khai trong các năm 2020-2021).

TP Móng Cái hiện có 28.835,15ha đất lâm nghiệp, chiếm gần 55% tổng diện tích đất tự nhiên; trong đó có 15.696,74ha rừng phòng hộ, 13.138,41ha rừng sản xuất. Năm 2019, thành phố trồng mới được hơn 320ha rừng tập trung; chăm sóc hơn 1.900ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,07%.

Năm nay thành phố sẽ trồng mới 250ha rừng tập trung; trong đó rừng sản xuất 200ha, rừng phòng hộ 50ha. Người dân và các doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng rừng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Từ cuối năm 2019, người dân và các doanh nghiệp đã chủ động được hơn 3 triệu cây giống, chuẩn bị mặt bằng, hiện trường trồng rừng. Thành phố  đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang rừng sản xuất và ngược lại, rừng sản xuất có chức năng phòng hộ sang quy hoạch rừng phòng hộ, gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã trồng được 197/200ha rừng sản xuất. Thành phố đang trình UBND tỉnh đề án mô hình trồng rừng ngập mặn tại xã Hải Tiến. Đặc biệt, từ năm 2016, thành phố đã triển khai chương trình trồng rừng gỗ lớn; đến nay, Móng Cái có 329,9ha rừng gỗ lớn với các loại cây lát hoa, sao đen, dó bầu, sưa đỏ…

Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Móng Cái được giao quản lý, bảo vệ 11.964,5ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng là 7.580,4ha (rừng tự nhiên 5.728,8ha), diện tích đất chưa có rừng là 4.384,1ha. Ban thành lập 4 trạm bảo vệ rừng tại những địa bàn chủ chốt, trọng yếu (Bắc Sơn, Hải Sơn, Hải Tiến, Vĩnh Thực). Hằng năm, Ban xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng, ký hợp đồng khoán bảo vệ với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (17 người) theo quy định.

Hạt Kiểm lâm Móng Cái duy trì trực 24/24h tại 2 trạm kiểm lâm địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát những khu vực rừng trọng điểm dễ cháy; phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tuyên truyền đến các chủ rừng, người dân các văn bản pháp luật liên quan; triển khai các hạng mục đự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng cấp bách tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2019; xử lý nghiêm các vi phạm quy định bảo vệ rừng.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.