Công ty Than Hạ Long: Đầu tư hiệu quả cho sản xuất

Thứ Hai, 04/05/2020, 10:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian gần đây, Công ty Than Hạ Long - TKV đã chủ động đầu tư có hiệu quả cho sản xuất, phù hợp với từng khu vực và giai đoạn. Mặc dù trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh công tác phòng chống dịch, đơn vị vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Công ty Than Hạ Long ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào khai thác than hầm lò. (Ảnh do công ty cung cấp)
Công ty Than Hạ Long ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào khai thác than hầm lò. (Ảnh do công ty cung cấp)

Là doanh nghiệp khai thác hầm lò thuộc diện mỏ nhỏ, Công ty Than Hạ Long có địa bàn quản lý rộng 30.220km2 lại nằm rải rác, tiếp giáp với nhiều khu dân cư của TP Hạ Long, TP Cẩm Phả. Vùng tài nguyên của doanh nghiệp chất lượng không cao lại mỏng, nhiều phay phá, đứt gãy, dẫn đến chi phí đầu tư lớn.

Cùng với đó, nhiều thiết bị khai thác của doanh nghiệp được đầu tư từ lâu đã hết khấu hao, tốn nhiều chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Trong điều kiện như vậy, Công ty đã chủ động triển khai công tác kỹ thuật sản xuất, kịp thời lập và ban hành đầy đủ hồ sơ thiết kế từng diện sản xuất phù hợp với thực tiễn; chủ động tìm kiếm, thăm dò tài nguyên và triển khai mở rộng các dự án mỏ Bắc Cọc Sáu xuống sâu mức -200, Tây Khe Sim, Hà Ráng...

Công ty Than Hạ Long thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19
Công ty Than Hạ Long thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác khoán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm được Công ty Than Hạ Long thực hiện đồng bộ thông qua việc thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm kiểm soát chặt chẽ giá thành đầu tư. Hằng năm, căn cứ vào giá thành kế hoạch của TKV giao kết hợp với đánh giá tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, Công ty giao kế hoạch chi phí, giá thành từng loại thiết bị vận tải, khai thác, chế biến. Hằng tháng, Công ty tiến hành nghiệm thu, đánh giá lại mức giao nhiên, nguyên liệu của từng thiết bị để điều chỉnh kế hoạch giao khoán phù hợp.

Mặt khác, Công ty cũng thực hiện tốt việc thanh lý các tài sản cố định hết khấu hao để bán thanh lý, thu hồi vốn nhằm tái đầu tư các thiết bị mới phục vụ sản xuất. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được doanh nghiệp thực hiện bài bản, nghiêm túc, từ đó đã tránh được tình trạng thất thoát. Với những giải pháp đó đã tạo ra sự chủ động cho các công trường, phân xưởng trong việc bố trí vật tư, thiết bị sản xuất hợp lý nhất để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, đồng thời hạ giá thành sản phẩm…

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động rà soát quy hoạch, khoanh vùng tài nguyên, đánh giá chức năng, nhiệm vụ của các công trường, phân xưởng để sáp nhập một số đơn vị có quy mô sản xuất nhỏ, quản lý ít lao động, cùng mức, cùng vỉa khai thác. Nếu như năm 2017, Công ty có trên 50 phòng, ban, phân xưởng thì đến nay đã rút xuống còn 45 đầu mối trực thuộc. Việc sáp nhập, tinh giản đầu mối được Công ty thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong CBCN-LĐ.

Theo kế hoạch, năm 2020 Công ty đào 23.000m lò chuẩn bị sản xuất, bốc xúc trên 2,6 triệu m3 đất đá, khai thác 2,05 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 2,18 triệu tấn than các loại, doanh thu trên 3.062 tỷ đồng, lợi nhuận 32 tỷ đồng và thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15,59 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, mặc dù phải tập trung cho công tác phòng chống dịch, nhưng Công ty Than Hạ Long vẫn đào được 4.367m lò chuẩn bị sản xuất, khai thác trên 400.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 500.000 tấn than các loại, thu nhập bình quân đạt 15,1 triệu đồng/người/tháng…

Đảng bộ Công ty Than Hạ Long tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25 và 26/3
Đảng bộ Công ty Than Hạ Long tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 25 và 26/3

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua Công ty luôn chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ. Cùng với việc cử cán bộ đi đào tạo theo kế hoạch của cấp trên, Công ty đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ tự đi học các lớp chuyên môn. Hiện nay, với tổng số gần 3.900 CBCN-LĐ, Công ty đã có 1 tiến sĩ, 25 thạc sĩ, 699 người có trình độ cao đẳng, đại học, trên 3.000 người có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật.

Hệ thống bếp ăn của Công ty Than Hạ Long được đầu tư khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu của người lao động.
Hệ thống bếp ăn của Công ty Than Hạ Long được đầu tư khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu của người lao động.

Với những nỗ lực trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, Công ty Than Hạ Long luôn duy trì tốt tốc độ tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn và địa phương.

Quang Minh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.