Nỗ lực thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh

Thứ Bảy, 04/04/2020, 19:07 [GMT+7]
.
.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Cẩm Phả, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Song, thành phố đang triển khai các giải pháp, nỗ lực đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2020.

Ngay từ những tháng đầu năm, TP Cẩm Phả đã chủ động thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời quyết liệt trong công tác điều hành, quản lý thu, chi ngân sách năm 2020. Cụ thể, thành phố xây dựng kịch bản thu ngân sách phần tỉnh giao, địa phương thực hiện năm 2020, trong đó phân tích và xác định rõ những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các ngành, lĩnh vực và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả phố khảo sát dự án khu dân cư đô thị mới Cẩm Thủy.
Lãnh đạo TP Cẩm Phả khảo sát dự án khu dân cư đô thị mới Cẩm Thủy. Ảnh chụp ngày 11/3/2020 (Bảo Long - TTTT&VH Cẩm Phả)

Thành phố phát huy vai trò hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã trong việc xác định doanh thu làm cơ sở tính mức khoán thuế cho các hộ kinh doanh; tập trung điều tra, khảo sát doanh thu đối với các hộ kinh doanh có doanh thu ổn định 3 năm để điều chỉnh tăng mức thuế phải nộp. Đối với hộ có thu nhập thấp, căn cứ quy mô kinh doanh, số lượng lao động, mức chi trả hàng tháng để xác định lại định mức doanh thu khoán sát đúng thực tế, đưa vào quản lý thuộc diện phải nộp thuế đối với trường hợp có doanh thu khảo sát từ 100 triệu đồng trở lên.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là một trong những giải pháp quan trọng được thành phố triển khai. Qua đó tập trung thu dứt điểm với các doanh nghiệp nợ phát sinh; xác định, phân tích, đối chiếu phân loại nợ thuế chính xác, đề xuất khoanh, xóa nợ đối với các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi; theo dõi chặt chẽ diễn biến nợ đọng thuế để có biện pháp đôn đốc thu nợ thuế.

Do thực hiện tốt các giải pháp, tình hình thực hiện thu ngân sách quý I/2020 của Cẩm Phả vẫn đảm bảo tiến độ thu. Theo số liệu thống kê, tổng thu NSNN trên địa bàn quý I ước đạt trên 3.273 tỷ đồng, bằng 100,2% so với cùng kỳ. Trong đó, 3/10 chỉ tiêu thu ngân sách đảm bảo tiến độ thu: Tiền sử dụng đất đạt trên 205 tỷ đồng, bằng 764% (mức tăng rất cao so với cùng kỳ); thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 106 tỷ đồng, bằng 134,9% và thuế thu nhập cá nhân đạt trên 52 tỷ đồng, bằng 105,88% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Cẩm Phả còn 4/10 chỉ tiêu thu chưa đảm bảo tiến độ thu như: Lệ phí trước bạ; phí, lệ phí; thu xí nghiệp quốc doanh địa phương; thu khác ngân sách. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nhất là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và một số dịch vụ khác.

Vì vậy, để hoàn thành số thu ngân sách, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn thu, trong đó bao quát tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn và có biện pháp quản lý thu thuế; tập trung thu từ tiền thuế đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá các khu đất dịch vụ thương mại.

Cẩm Phả tăng cường thu tiền thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thừi gian thuê của dự án Khu nghỉ dướng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh (giai đoạn 1)
TP Cẩm Phả tăng cường thu tiền thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê của dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh (giai đoạn 1).

Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Cẩm Phả, cho biết: Đối với nhiệm vụ chi ngân sách, thành phố đẩy mạnh tiết kiệm tối đa chi thường xuyên; tạm dừng nhiệm vụ chi chưa cần thiết nhằm ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Trong trường hợp dịch bệnh còn phức tạp mới điều chỉnh dự toán thu đảm bảo sát với thực tiễn; đồng thời xây dựng phương án thu đảm bảo bù đắp đối với các khoản thu không hoàn thành kế hoạch tỉnh giao; khai thác triệt để các nguồn thu còn nguồn lực, dư địa thu cao.

Với những giải pháp quyết liệt trong việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, dự kiến tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố quý II/2020 ước đạt trên 3.099 tỷ đồng, đảm bảo kế hoạch tỉnh giao.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.