Hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn: Đảm bảo nền tảng cho phát triển

Thứ Sáu, 24/04/2020, 08:14 [GMT+7]
.
.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn trên toàn tỉnh đã được các địa phương đặc biệt chú trọng bằng các giải pháp ưu tiên nguồn lực đầu tư, tăng cường công tác quản lý... Qua đó, góp phần xây dựng bức tranh nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc, chất lượng đời sống người dân được nâng cao.

Nhà văn hóa thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn (Bình Liêu) được đầu tư xây mới khang trang, phục vụ tốt sinh hoạt cộng đồng.
Nhà văn hóa thôn Bản Pạt, xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu) được đầu tư xây mới khang trang, phục vụ tốt sinh hoạt cộng đồng.

Trong bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020, nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội bao gồm 8 tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư. Tương ứng với mỗi tiêu chí lại tiếp tục được quy định cụ thể thành từng nội dung để đánh giá kết quả thực hiện của cơ sở.

Theo số liệu thống kê, tổng hợp của Ban Xây dựng NTM tỉnh, đến hết 2019, có 3 tiêu chí là điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo quy định trước 1 năm so với kế hoạch dự kiến đề ra.

Đối với các tiêu chí còn lại cũng đều đã được các xã hoàn thành trên 90% nội dung. Điển hình như 98,2% xã đạt chuẩn về tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn, đảm bảo nhu cầu trao đổi, buôn bán của người dân; 101/111 xã hoàn thành tiêu chí trường học các cấp (mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS) có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, toàn bộ các xã đều đã có trục đường xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; có hệ thống thủy lợi được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt, phòng chống thiên tai. Các khu dân cư được phủ điện lưới quốc gia, phủ sóng viễn thông, Internet và sóng truyền hình tỉnh...

Nhờ có hệ thống điện, đường giao thông đảm bảo đã phục vụ tốt việc nuôi trồng thủy sản của người dân phường Tân An, TX Quảng Yên.
Nhờ có hệ thống điện, đường giao thông đảm bảo đã phục vụ tốt việc nuôi trồng thủy sản của người dân xã Hoàng Tân (TX Quảng Yên).

Đây là những kết quả có được từ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Ngay từ cuối năm 2011, 100% xã đã được phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng NTM theo đúng điều kiện thực tế.

Quảng Ninh lúc đó đã trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM. Từ định hướng chung, các địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất được điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch cấp xã theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn mới.

Đơn cử như cách làm của Tiên Yên, đó là tập trung làm tốt các công tác quy hoạch NTM, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, tạo nền tảng để hoàn thiện về không gian phát triển, kết nối, mở rộng các nguồn lực đầu tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trạm Y tế xã Bình Khê (Đông Triều) được đầu tư trên 5 tỷ đồng để nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, đưa vào sử dụng vào tháng 2/2019.
Trạm Y tế xã Bình Khê (Đông Triều) được đầu tư trên 5 tỷ đồng để nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, đưa vào sử dụng vào tháng 2/2019.

Riêng năm 2019, huyện đầu tư 52 công trình, gồm 3 nhà văn hóa, 1 trạm xử lý ô nhiễm môi trường cùng hàng loạt các dự án giao thông, thủy lợi... Tổng mức đầu tư các công trình trên 34 tỷ đồng, bao gồm 23 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước hỗ trợ và 11 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Các công trình được xây dựng, nâng cấp khang trang, rộng rãi, tiện nghi đã góp phần tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác. Như việc có nơi sinh hoạt cộng đồng thuận lợi, người dân tích cực hơn trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở nơi cư trú.

Khi đường thôn, ngõ xóm rộng rãi, được trồng hoa, cây xanh tươi tốt quanh năm cũng đã tác động đến nhận thức, ý thức chung của người dân về gìn giữ vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng, khu phố văn hóa”... Vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều tiến bộ, cơ bản khắc phục những tập quán sinh hoạt lạc hậu ở một số vùng sâu, vùng xa.

Điểm trường Tầm Tố ở xã Quảng Phong (Hải Hà) được đầu tư khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy học cho trẻ em vùng khó khăn.
Điểm trường Tầm Tố ở xã Quảng Phong (huyện Hải Hà) được đầu tư khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy học cho trẻ em vùng khó khăn.

Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất lao động, cải thiện mức thu nhập của người dân cũng thuận tiện hơn khi có hệ thống điện, đường, thủy lợi được đầu tư. Hay như việc đầu tư cho các điểm trường học với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo chuẩn cũng góp phần vào sự chuyển biến tích cực, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục của từng xã. Cơ sở vật chất y tế được tăng cường đầu tư, đáp ứng cơ bản công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Nhờ làm tốt ngay từ khâu điều tra, khảo sát chính xác nhu cầu thực tế trước khi tiến hành đầu tư xây dựng, nên các địa phương đều nhận được sự đồng thuận cao, hưởng ứng, hỗ trợ của nhân dân; nhìn chung đã tránh được tình trạng lãng phí tiền của của Nhà nước, nhân dân.

Cán bộ điện lực Bình Liêu kiểm tra lắp đặt hệ thống pin mặt trời, sẵn sàng đưa vào vận hành, cung cấp điện sinh hoạt cho 200 hộ dân thôn Co Tăng, xã Đồng Tâm vào tháng 1/2019. Ảnh: Minh Đức
Cán bộ điện lực Bình Liêu kiểm tra lắp đặt hệ thống pin mặt trời, sẵn sàng đưa vào vận hành, cung cấp điện sinh hoạt cho 200 hộ dân thôn Co Tăng, xã Đồng Tâm vào tháng 1/2019. Ảnh: Minh Đức

Tuy nhiên, cùng với việc đầu tư xây dựng, công tác vận hành, quản lý, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư cũng cần được chú trọng, nhằm đáp ứng đúng mục tiêu đề ra. Trong đó, ý thức, trách nhiệm cho cộng đồng đóng vai trò quan trọng, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được thời gian qua. Thực tế tại nhiều nơi, nội dung này đã được cụ thể hóa vào quy ước, hương ước chung của cộng đồng, trở thành phong trào thi đua, phong trào quần chúng sôi nổi.

Việc đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng được thực hiện tốt đã và đang góp phần tạo nền tảng cơ bản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, cũng như cả tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.