Cách viết hóa đơn và khai thuế đối với bán hàng bị trả lại

Thứ Tư, 01/04/2020, 07:50 [GMT+7]
.
.

Trong giao dịch mua bán hàng hóa, có trường hợp sau khi bên bán giao hàng và xuất hóa đơn cho bên mua, bên mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa cho người bán. Để giúp người nộp thuế xử lý đối với hóa đơn đã lập trong trường hợp này, xin được trích dẫn các quy định về cách viết hóa đơn và kê khai thuế đối với bán hàng bị trả lại như sau:

Nếu người mua là đối tượng không có hóa đơn (cá nhân): Khi trả lại hàng hóa, hai bên lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa, trả lại theo giá không có thuế giá trị gia tăng (GTGT), tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập. (Quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Nếu người mua là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng: Thực hiện tương tự như trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn. Hai bên lập biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn đã lập.

Nếu người mua là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT: Khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có). (Quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng hóa, người bán điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, người mua điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

 

 

.
.
.
.
.
.
.
.