Tích cực thực hiện 3 đột phá chiến lược

Thứ Ba, 24/03/2020, 16:59 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 5 năm qua, Quảng Ninh đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách, cơ cấu lại đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, có tính lan tỏa cao; huy động mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách. Đồng thời, thường xuyên, liên tục cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực và triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với các trung tâm hành chính công; cải thiện môi trường đầu tư. Từ đó, tạo những kết quả nổi bật trong thực hiện “3 đột phá chiến lược”.

Liên cơ quan số 3 là công trình được Quảng Ninh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (đầu tư tư - sử dụng công)
Liên cơ quan số 3 là công trình được Quảng Ninh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (đầu tư tư - sử dụng công)

Tỉnh đã đa dạng hóa, huy động và sử dụng các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ. Với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, trên cơ sở kiên trì, quyết liệt thực hiện cơ cấu đầu tư công có hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2019, tổng kế hoạch chi đầu tư phát triển của tỉnh là 15.353,3 tỷ đồng, chiếm 62% tổng chi ngân sách địa phương giao đầu năm. Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh (hoặc ứng vốn cho Trung ương) tập trung vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư (lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công, đầu tư công - quản lý tư, BT, BOT…); huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và xã hội được coi là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bước đột phá từ năm 2013 đến nay tỉnh đã tiên phong triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với gần 50 dự án tổng số vốn gần 50.000 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia chiếm 10%.

Quảng Ninh là tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh (hoặc ứng vốn cho Trung ương) tập trung vào các dự án, công trình động lực có tính lan toả cao; quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư (lãnh đạo công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công, đầu tư công - quản lý tư, BT, BOT…

Cùng với đó, tỉnh quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, khâu đột phá là thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trực thuộc UBND. Công tác cải cách thủ tục hành chính bảo đảm yêu cầu 3 giảm: Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 66,7%. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 04 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”; cấp tỉnh đạt 94,9% TTHC, cấp huyện, cấp xã đạt 100% TTHC. 100% xã, phường, thị trấn triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, đưa 231 điểm cầu trực tiếp kết nối liên thông từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã vào hoạt động. Nhờ những nỗ lực trên, năm 2017, 2018, Quảng Ninh đứng vị trí dẫn đầu các tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Năm 2017 và 2018, tỉnh Quảng Ninh liên tiếp dành vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hằng năm, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách về chăm lo phát triển con người. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Hằng năm, dành nguồn lực thỏa đáng cho phát triển nguồn nhân lực theo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020”. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2011-2018 đạt 80.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, trong đó quan tâm đội ngũ cán bộ ở cơ sở (thôn, bản) theo hướng cầm tay chỉ việc cán bộ; tập trung cho lĩnh vực về ngoại ngữ, tiếng dân tộc, quốc phòng - an ninh, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn…

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp
Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ các lĩnh vực phát triển quan trọng của tỉnh. Tập trung xây dựng Trường Đại học Hạ Long từ năm 2014 theo hướng đa ngành và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Đến nay đã tuyển sinh được trên 3.800 sinh viên hệ đại học chính quy; mở được 10 ngành đào tạo trình độ đại học; thu hút được 25 tiến sĩ, thạc sĩ và 40 giảng viên phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng với các ngành đào tạo mũi nhọn mà tỉnh Quảng Ninh có thế mạnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn thuộc hộ cận nghèo và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh khi tham gia học nghề. Chất lượng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm năm 2019 là 80%, dự kiến năm 2020 đạt 85%.

Những thành quả trong thực hiện 3 đột phá chiến lược đã mang đến những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của Quảng Ninh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung vào 3 đột phá chiến lược, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng cửa khẩu, chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề để cung cấp lao động có trình độ.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.