Tăng cường thu thuế ngoài quốc doanh

Thứ Tư, 11/03/2020, 14:55 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh hiện có trên 9.700 doanh nghiệp ngoài quốc doanh (NQD) và trên 34.400 hộ kinh doanh đang hoạt động. Theo báo cáo của ngành Thuế tỉnh, số thu từ khu vực kinh tế NQD ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong thu NSNN nội địa của tỉnh: Năm 2018 chiếm 11%, tăng 40% so với năm 2017; năm 2019, chiếm 12%, tăng 22% so với năm 2018.

Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội thảo tăng cường công tác quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội thảo tăng cường công tác quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tháng 2/2020.

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh yếu tố thuận lợi là tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với khu vực kinh tế NQD qua việc ký quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo thu NSNN nội địa tại 13/13 địa phương trong tỉnh.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện thu thuế doanh nghiệp NQD như: Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý thị trường...

Đồng thời, tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế, tuân thủ nghiêm túc quy trình thanh tra kiểm tra và xem xét đến tình hình thực tế tại địa phương, các cơ sở dữ liệu và hồ sơ quản lý thuế... để hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Đối với cá nhân kinh doanh trong nhóm doanh nghiệp NQD, Cục Thuế tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tới các Chi cục Thuế địa phương để điều tra, khảo sát, điều chỉnh doanh thu đối với cá nhân kinh doanh đang khoán thuế và cá nhân kinh doanh không phải nộp thuế có doanh thu từ 90-100 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, đối chiếu và làm rõ nguyên nhân chênh lệch về số hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế với số hộ kinh doanh đang quản lý thuế, số cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số cá nhân do cơ quan Thống kê và Quản lý thị trường theo dõi. Theo đó, đến hết năm 2019 đã đưa vào quản lý trên 7.000 hộ, tăng trên 2.200 hộ so với năm 2018.

Doanh nghiệp thực hiện giao dịch tại Cục thuế tỉnh.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, giá, điều kiện kinh doanh của cá nhân kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke trên địa bàn TP Hạ Long.

Qua đó, đã thực hiện kiểm tra được 286 hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, karaoke, đạt 108% kế hoạch, mức thuế khoán tăng trên 6 tỷ đồng/năm. Đồng thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn bộ số hộ kinh doanh trên địa bàn đối với tất cả ngành nghề kinh doanh.

Việc xử lý sau kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định, chỉ tính riêng năm 2019, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 620,3 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế, tạo lập công bằng về nghĩa vụ thuế.

Đến nay, toàn tỉnh tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đã đạt 97,67%, trên 97,8% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, 100% doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử toàn ngành và hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện theo phương thức điện tử, đảm bảo chính xác, nhanh chóng kịp thời, góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu.

Tính đến hết năm 2019, công tác thu hồi nợ thuế đã giảm đáng kể so với trước đây. Số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/12/2019 bằng 12,7% trên tổng thu từ khu vực NQD, giảm 521 tỷ đồng so với những năm trước.

Ông Cao Ngọc Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2020, Cục Thuế tỉnh đưa ra mục tiêu thu thuế NQD đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2019. Để tăng cường công tác thu thuế khu vực kinh tế NQD đạt được mục tiêu đã đề ra, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ và tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn thu, chú trọng công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế.

Đồng thời, sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để thu thập thông tin, phối hợp trong công tác quản lý thu NSNN và thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp tăng cường quản lý thuế NQD theo các lĩnh vực: Xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ, kinh doanh online, bất động sản... trên địa bàn tỉnh. 

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.