Quảng Sơn quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM

Thứ Sáu, 27/03/2020, 11:25 [GMT+7]
.
.

Là một trong 2 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Hải Hà, Quảng Sơn có 90% là đồng bào dân tộc Dao, sống rải rác ở các thôn, khe, bản. Nhiều năm trước, tập quán canh tác của người dân còn lạc hậu, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Để có điện sinh hoạt, từ năm 2018 trở về trước, người dân bản Lý Quáng phải lắp đặt các máy thủy điện nhỏ tại các khe suối để phát điện.
Để có điện sinh hoạt, từ năm 2018 trở về trước, người dân bản Lý Quáng phải lắp đặt các máy thủy điện nhỏ tại các khe suối để phát điện.

Cách đây chỉ 3 năm chúng tôi đến Quảng Sơn khi đó một số bản như Lý Quáng, Lồ Má Cọoc, Cấu Phùng… đường giao thông, kênh mương nội đồng chưa được đầu tư, riêng bản Lý Quáng chưa có điện lưới quốc gia, khiến cho đời sống kinh tế của người dân vô cùng khó khăn.

Năm 2017, Lý Quáng có 104 hộ dân với 485 nhân khẩu thì có tới  42 hộ nghèo trong tổng số 235 hộ nghèo toàn xã, cả bản có 10 ngôi nhà tạm. Đời sống kinh tế của bà con ở đây hoàn toàn là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún và trồng rừng trong khi nước sinh hoạt, nước sản xuất thiếu trầm trọng và không có điện. Người dân Lý Quáng vẫn phải dùng ống nhựa, ống cao su dẫn nước từ các khe suối về sinh hoạt.

Đến nay, điện lưới quốc gia đã được kéo về tận các thôn, bản khó khăn nhất của xã Quảng Sơn.
Đến nay, điện lưới quốc gia đã được kéo về tận các thôn, bản khó khăn nhất của xã Quảng Sơn.

Bản Cấu Phùng khi đó có 83 hộ dân. Do địa bàn rộng, chia cách, bản được chia thành 2 khu riêng biệt (Cấu Phùng 1 và Cấu Phùng 2). Trong khi diện tích đất lâm nghiệp trong thôn khá lớn, song bình quân mỗi hộ dân chỉ có khoảng 1-2ha đất rừng. Nhiều hộ dân không có đất rừng để sản xuất. Diện tích đất nông nghiệp manh mún, chia cắt, hệ thống kênh mương được xây dựng từ lâu, chỉ đáp ứng được nước sản xuất cho đồng ruộng của một nhóm nhỏ dân cư phía đầu bản. Còn lại, đều phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, phần lớn chỉ cấy được 1 vụ, năng suất thấp. Nước sinh hoạt của người dân chủ yếu lấy từ các khe suối. Khi đó, cả bản Cấu Phùng còn 27 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Đó là những câu chuyện của 3 năm về trước, còn bây giờ Chương trình 135 và chương trình xây dựng NTM đã tạo bước chuyển mình lớn cho Lý Quáng, Cấu Phùng và các thôn, bản khác của xã Quảng Sơn.

Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 80% diện tích đất canh tác của xã (Trong ảnh: Kênh mương tại khu Loong Sỉ, bản Lý Quáng).
Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 80% diện tích đất canh tác của xã. (Trong ảnh: Kênh mương tại khu Loong Sỉ, bản Lý Quáng)

Với quyết tâm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, vươn lên xây dựng NTM, xã Quảng Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc. Xã đẩy mạnh tuyên truyền các tiêu chí xây dựng NTM, giúp bà con hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, góp công để xây dựng công trình dân sinh. Hàng chục công trình hạ tầng thiết yếu, như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống kênh mương được quan tâm đầu tư. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai và từng bước nhân rộng.

Nhiều hộ dân bản Cấu Phùng 2 xây dược nhà mới khang trang.
Nhiều hộ dân bản Cấu Phùng xây được nhà mới khang trang.

Quảng Sơn tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Khai thác thế mạnh từ rừng, trong đó tập trung phát triển các loại cây lâm nghiệp ngắn ngày, có giá trị kinh tế cao. Xã đưa 100% giống lúa lai vào sản xuất để tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2019, thu nhập bình quân trong xã đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã giảm nhanh, còn 63 hộ nghèo, chiếm 6,56%; 83 hộ cận nghèo, chiếm 8,43%.

Trồng rừng đã mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ dân ở Quảng Sơn.
Trồng rừng đang mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ dân ở Quảng Sơn.

Đến nay, Quảng Sơn đạt 15/20 tiêu chí, 40/53 chỉ tiêu xây dựng NTM. Xã đã cơ bản bê tông hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, đáp ứng tưới tiêu cho hơn 80% diện tích đất nông nghiệp; 42,7km (100%) đường trục đường chính được bê tông hóa. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 97,9% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 12/12 thôn, bản có nhà văn hoá.

Gia đình bà Lỷ Xi Múi, bản Cấu Phùng 2 phát triển chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nâng cao thu nhập.
Gia đình bà Lỷ Xi Múi, bản Cấu Phùng 2 phát triển chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nâng cao thu nhập.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết: Với mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chí xã NTM vào cuối năm 2020, do đó trong tổng kinh phí hơn 24,3 tỷ đồng cho mục tiêu này xã tiếp tục  tập trung cho những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Trên cơ sở rà soát, nắm những khó khăn của các hộ nghèo, cận nghèo, xã ưu tiên hỗ trợ cho những hộ tự nguyện đăng ký thoát nghèo, các hộ có khả năng thoát nghèo, nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Cùng với giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nội dung đã đạt, Quảng Sơn tập trung hoàn thiện 5 tiêu chí, 13 chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành  xây dựng NTM. Một trong những việc được xã quan tâm tập trung thực hiện là vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, ăn ở, sinh hoạt. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.