Đảng ủy Than Quảng Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 05/03/2020, 16:41 [GMT+7]
.
.

Chiều 5/3, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

22
Quang cảnh tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhiệm kỳ 2015-2020 (tính đến hết năm 2019), Đảng ủy Than Quảng Ninh đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề đối với 80 tổ chức đảng và 30 đảng viên cán bộ chủ chốt cơ sở.

Nội dung các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác môi trường; quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; quản lý vật tư; tái cơ cấu lao động phân phối tiền lương…

Bên cạnh đó, đối với cấp ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc đã thực hiện 3.907 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, nội dung tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Tập đoàn; quy chế dân chủ trong doanh nghiệp.

Qua kiểm tra giám sát đã xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được hoàn thiện giúp cho cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm đảm bảo đồng bộ kỷ luật đảng với kỷ luật chuyên môn, đúng phương châm, nguyên tắc và thủ tục theo quy định của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Than Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần thông báo kết luận số 56-KL/TW; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng.

Phạm Tăng

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.