Đảm bảo tăng trưởng ổn định

Thứ Sáu, 13/03/2020, 13:53 [GMT+7]
.
.

Trên nền tảng những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH những năm qua, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020, cả hệ thống chính trị huyện Bình Liêu đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ triển KT-XH đã đề ra.

g
Huyện uỷ Bình Liêu họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo phát triển KT-XH (tháng 3/2020).

Nỗ lực vượt khó

Thời gian này bên cạnh triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, huyện Bình Liêu đang đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện: Bình Liêu đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về triển khai công tác phòng chống dịch. Trong đó, đảm bảo cao nhất mục tiêu giữ an toàn sức khoẻ cho người dân và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 đã đề ra.

Trên cơ sở này, huyện Bình Liêu đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách. Đảm bảo các trang thiết bị y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch; ngăn chặn XNC trái phép, quản lý, cách ly các trường hợp công dân từ vùng có dịch trở về địa phương; tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục duy trì và phát triển các ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm miến dong.

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để được hỗ trợ trong công tác thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đối với hoạt động XNK hàng hoá tại Cửa khẩu Hoành Mô.

UBND huyện Bình Liêu đã hội đàm với Chính quyền nhân dân khu Phòng Thành (Trung Quốc) để tìm giải pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch, Cửa khẩu Hoành Mô đã được thông quan trở lại. Các chủng loại hàng hóa được thông quan bước đầu là mặt hàng hải sản, nông lâm sản... sẽ được áp dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thị trường, hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định của hai bên, tránh để hàng hóa tồn đọng.

Tính từ ngày 18 đến 27/2, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hoành Mô đã làm thủ tục thông quan đối với 43 tờ khai hàng hóa XNK, tổng số thu NSNN gần 3 tỷ đồng. Mặc dù lượng tờ khai bị sụt giảm 50-60% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng đây vẫn là những tín hiệu tích cực, cho thấy những nỗ lực của địa phương để khởi động lại hoạt động XNK trên địa bàn sau những ngày phải dừng thông quan do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ triển khai các giải pháp tăng thu NSNN; tham mưu cho huyện để có biện pháp cụ thể chống thất thu, khai thác nguồn thu mới để bù đắp giảm thu ở khoản thu phí hạ tầng cửa khẩu, quyết tâm hoàn thành dự toán thu năm 2020 đối với khoản thu thuế, phí và thu khác.

Cán bộ Trung tân HCC huyện Bình Liêu giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. (tháng 3/2020)
Cán bộ Trung tâm HCC huyện Bình Liêu giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Quyết tâm với các mục tiêu đã đề ra

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVII, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở bám sát với kế hoạch của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Liêu đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 24/12/2019 về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Trong đó, xác định rõ mục tiêu cụ thể là: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tinh giản bộ máy, biên chế; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, phát huy những tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; phấn đấu giảm 160 hộ nghèo; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 67,2%; tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 95%. Huyện phấn đấu năm 2020 có thêm 2 xã (Đồng Văn, Vô Ngại) đạt chuẩn NTM và xã Hoành Mô đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Thực hiện 3 đột phá chiến lược tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bình Liêu. Theo đó, huyện tập trung hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực cho phát triển KT-XH như: KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung, khu vực thị trấn Bình Liêu...

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ tại các xã để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Đề án 196. Huyện cũng chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

Trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, huyện tập trung triển khai có hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực huyện Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và phát triển du lịch. 

Song song với đó, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ cơ sở trên địa bàn làm tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đã thực hiện thắng lợi chủ trương 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các bước hoàn thiện văn kiện đại hội Đảng bộ, rà soát cơ cấu cán bộ đảm bảo các tiêu chí: 75% bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương; đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc trong cấp ủy các cấp; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội...

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.