Chuyển hướng nông thôn mới theo chiều sâu

Thứ Năm, 19/03/2020, 14:22 [GMT+7]
.
.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn Quảng Ninh đã có sự chuyển biến toàn diện, mang lại niềm tin yêu, phấn khởi của người dân ở thôn quê trên địa bàn.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn Quảng Ninh đã có những thay đổi căn bản và toàn diện. (Người dân xã Tiền An, TX Quảng Yên chăm sóc cây trồng).
Sau gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn Quảng Ninh đã có những thay đổi căn bản và toàn diện. (Mô hình vườn kiểu mẫu của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên, xã Tiền An, TX Quảng Yên đã cho thu nhập ổn định).

Bừng sáng bức tranh nông thôn

Là địa phương có xuất phát điểm rất thấp, trước khi thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn, Quảng Yên chỉ đạt trung bình 8 tiêu chí/xã. Các xã lại có điều kiện không đồng đều, một số xã trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện do mức thu nhập của người dân thấp, hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đồng bộ.

Bởi vậy, khi bắt tay vào xây dựng chương trình NTM, cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở nơi đây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, vận dụng linh hoạt chính sách, nguồn lực để phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất. Với cách làm linh hoạt, chương trình xây dựng NTM của thị xã đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã khu vực nông thôn trên địa bàn đạt 50,5 triệu đồng (năm 2019), gấp 3,5 lần so với năm 2011. Hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, kiên cố hóa, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội...Mục tiêu 100% các xã đạt chuẩn NTM và thị xã về đích NTM được hoàn thành sớm hơn 1 năm so với dự kiến đề ra.

Nông dân xã Tiền An, TX Quảng Yên chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới.
Nông dân xã Tiền An, TX Quảng Yên chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới.

Không riêng gì Quảng Yên, bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” vận động trực tiếp đến hộ gia đình, qua đó đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, từ chỗ ỷ lại, trông chờ vào nhà nước sang chủ động, tích cực. Điều này thể hiện qua tỷ lệ vốn xã hội hóa huy động từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tăng đều theo các năm. Người dân đã nhận thức được mình là chủ thể thực hiện chương trình, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng và hỗ trợ.

Theo thống kê, tổng vốn huy động thực hiện chương trình từ 2011-2019 đạt trên 120 nghìn tỷ đồng, đã thực hiện mục tiêu vốn ngân sách giảm dần qua các năm và chuyển sang vốn xã hội hóa, các quy định của Trung ương về cơ cấu vốn đều đảm bảo ở mức tốt hơn. Đến hết năm 2019 toàn tỉnh đã có 94/111 xã đạt chuẩn xây dựng NTM, tăng 22 xã so với năm 2018; 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Lực, thôn 2, xã Dân Chủ, TP Hạ Long (người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số) cho biết: “Tôi cho rằng, xây dựng NTM chính là một cuộc “cách mạng” về tư tưởng và hành động. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nông thôn Quảng Ninh đã có những thay đổi căn bản và toàn diện. Diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Các công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đã và đang phục vụ ngày một tốt hơn cho việc sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở nông thôn. Hầu hết các tuyến đường chính đã hình thành các tuyến đường trồng hoa, cây xanh góp phần tạo cảnh quan, nâng cao ý thức người dân trong gìn giữ vệ sinh môi trường...”.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng từ 10,98 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 41,5 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua các năm, từ 7,68% (năm 2010) xuống còn 0,56% (năm 2019). Văn hóa - xã hội, môi trường được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. An ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Đề án 196 trước 1 năm.

Tuyến đường nội đồng thôn 2, xã Dân Chủ, TP Hạ Long vừa được đầu tư hoàn thành cuối năm 2019 từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Tuyến đường nội đồng thôn 2, xã Dân Chủ, TP Hạ Long vừa được đầu tư hoàn thành cuối năm 2019 từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng nông thôn hiệu quả, toàn diện, bền vững

Năm 2020, tỉnh tiếp tục bố trí 208,2 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ thực hiện các tiêu chí đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và kế hoạch OCOP năm 2020. Hiện nay, các huyện đang tập trung xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực địa phương, lồng ghép các chương trình và phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh để làm căn cứ triển khai.

Với quan điểm, xác định việc xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, tỉnh tiếp tục xây dựng NTM đảm bảo “hiệu quả, toàn diện, bền vững”, hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn. Năm 2020, tỉnh đặt ra 7 mục tiêu cụ thể: đưa ít nhất 8 xã về đích NTM; phấn đấu thêm huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM; 100% xã đạt chuẩn NTM xây dựng NTM nâng cao; phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm... Cũng theo kế hoạch năm 2020, các địa phương đăng ký 12 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 215 thôn đạt chuẩn, 909 vườn đạt chuẩn, 12.338 hộ gia đình NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhóm tiêu chí NTM; tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn theo chuẩn NTM ở tất cả các xã, trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh; đẩy mạnh cơ cấu lại là phát triển nông nghiệp toàn diện; đưa chương trình OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn và đô thị của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để chỉ đạo làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, huyện và tỉnh, người dân được bàn, tự tổ chức và trực tiếp tham gia... theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”.

 

 

Ông Đặng Bá Bắc, Phó trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh: “Tiếp tục xây dựng nông thôn mới chuyển từ lượng sang chất”

Năm 2020, tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 98 xã (thay cho 111 xã theo Nghị quyết số 769/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019; Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), toàn tỉnh giảm 13 xã, trong đó có 4 xã lên phường, 9 xã sáp nhập. Tất cả 13/13 xã giảm đều là xã đã đạt chuẩn NTM. Ban đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo theo hướng chuyển từ lượng sang chất. Thời gian tới, Ban tiếp tục làm việc với các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc; kiểm tra vùng nguyên liệu để phát triển một số sản phẩm OCOP đã được cấp chứng nhận đạt sao...

 

Ông Vũ Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, TX Quảng Yên: “Hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Chương trình được người dân đón nhận, hưởng ứng, đóng góp công sức thực hiện và trực tiếp hưởng lợi. Nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới được thị xã xác định rõ trong Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Năm 2019, Quảng Yên đã về đích nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 1 năm so với dự kiến. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc; do vậy, thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng các các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn 2010-2020, đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.

 

 

Ông Lý Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn (Bình Liêu): “Tập trung vốn đầu tư công trình giao thông tạo thông thương thuận lợi cho bà con”

Đồng Văn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với đề án nhiệm vụ, giải pháp đưa xã ra khỏi đặc biệt khó khăn. Nhờ vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ, đời sống của nhân dân cũng từng bước được nâng lên. Người dân trong xã cũng tham gia tích cực thực hiện chương trình này.

Năm 2020, Đồng Văn đăng ký về đích nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phụ trách các thôn để chỉ đạo sát sao. Bố trí cán bộ xã hỗ trợ thôn, bản để triển khai thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Bằng nguồn vốn nông thôn mới và nguồn vốn chương trình 135, xã ưu tiên tập trung thực hiện các công trình  giao thông, xây mới nhà văn hóa thôn...

 

Bà Chu Thị Dịu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 2, xã Dân Chủ, TP Hạ Long: “Những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân"

Sau gần 10 năm thực hiện, phong trào “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động và lan tỏa mạnh mẽ; huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng dân cư để cùng chung tay xây dựng khu vực nông thôn có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. An ninh, an toàn, an sinh xã hội vùng nông thôn ngày càng được nâng cao; môi trường sinh thái được đảm bảo khiến người dân càng tin tưởng và nhiệt tình tham gia chương trình. Thành quả đạt được này cho thấy đây là chủ trương  hợp lòng dân.

Thanh Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.