UBND tỉnh cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch hợp tác với Hải Phòng trong phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics

Thứ Hai, 24/02/2020, 16:07 [GMT+7]
.
.

Chiều 24/2, UBND tỉnh họp cho ý kiến về việc triển khai thúc đẩy hợp tác có hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng dịch vụ logistics kết nối Hải Phòng và Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 30/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có Kết luận số 01-KL/TU/LT về chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Triển khai thực hiện kết luận trên, ngày 19/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về hợp tác khai thác không gian phát triển chung giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Căn cứ Kế hoạch số 195 của UBND tỉnh và sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Sở Công thương đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hải Phòng về triển khai việc thúc đẩy hợp tác có hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng dịch vụ logistics kết nối Hải Phòng-Quảng Ninh giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Dự thảo Kế hoạch đã bám sát những nội dung trong Kết luận số 01 và Kết luận số 195, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nguyên tắc hợp tác cũng như quy định việc phối hợp công tác giữa hai địa phương trong các hoạt động quản lý nhà nước về logistics. Trong đó, định hướng xây dựng, phát triển các hoạt động, chương trình cụ thể tập trung vào những nhiệm vụ sau: Hợp tác trong công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại các cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics, cảng biển, cửa khẩu; hợp tác phát triển thị trường dịch vụ logistics theo hướng cạnh tranh, minh bạch; phối hợp nghiên cứu đầu tư, hợp tác phát triển 1 trung tâm logistics cấp vùng theo chuẩn quốc tế tại Khu Kinh tế Quảng Yên (Quảng Ninh) – khu Lạch Huyện (Hải Phòng); ủng hộ, hỗ trợ hợp tác giữa doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics của 2 địa phương...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung rà soát lại các nội dung trong Kế hoạch số 195 của UBND tỉnh và tiến độ thực hiện của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, báo cáo tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hợp tác chung để làm cơ sở cho các sở, ngành liên quan của 2 bên xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung đã thống nhất ký kết theo từng ngành.

Riêng đối với nội dung thúc đẩy hoạt động của chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, Sở Công thương tiếp tục rà soát lại những nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch hành động số 14/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 28/7/2017 về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành tại cuộc họp để bổ sung vào Dự thảo Kế hoạch hợp tác.

Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.