Tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, lập thành tích trong năm 2020

Thứ Bảy, 01/02/2020, 12:56 [GMT+7]
.
.

Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh, đất nước, như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày thành lập nước; 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam;... Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên xác định cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lan tỏa rộng khắp, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà Tết, động viên người uy tín trong vùng DTTS huyện Bình Liêu tiếp tục là nòng cốt phong trào thi đua trong năm mới.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà Tết, động viên người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS huyện Bình Liêu tiếp tục là nòng cốt phong trào thi đua trong năm mới.

Năm 2019 vừa qua, các phong trào, cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Cơ quan - Đơn vị văn hóa”... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống, lao động và sản xuất.

Các phong trào thi đua đã kết nối chặt chẽ, đan xen, bổ sung, hỗ trợ tạo nên một sức mạnh tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, chính trị để xây dựng các chủ trương, chiến lược, quy hoạch phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm của ngành, tỉnh và mỗi địa phương.

Với vai trò chủ trì, tập hợp, thống nhất hành động của Mặt trận, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã đến tận địa bàn dân cư, tập hợp và thu hút đông đảo nhân dân tham gia sôi nổi, thiết thực. Việc thi đua sôi nổi đạt danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá… đã trở thành nền nếp của cộng đồng dân cư.

Các hoạt động tự quản trong nhân dân được mở rộng với nhiều mô hình hiệu quả, như: Tổ an ninh tự quản, tổ trật tự trị an, phát triển các mô hình "Tổ liên gia, ngũ gia đoàn kết”, “Khu dân cư văn hoá an toàn giao thông”…

Từ đó, huy động và phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tạo nguồn lực quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (bên trái) nắm tình hình hỗ trợ trâu sản xuất cho hộ nghèo của xã.
Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (bên trái) nắm tình hình hỗ trợ trâu sản xuất cho hộ nghèo của xã.

Tháng đầu tiên của năm 2020, MTTQ các cấp đã tập trung thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ quan trọng: Phối hợp tổ chức bầu cử chức danh trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2023 theo đúng tiến trình, đúng luật định về thời gian, trình tự, hiệp thương dân chủ, minh bạch; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, các chức sắc tôn giáo tiêu biểu, đồng thời vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao vui Xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Về phương hướng nhiệm vụ cho cả năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã thống nhất đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động cụ thể. Trong đó, xác định triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở cần chủ động, sáng tạo trong đẩy mạnh thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt là tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các nội dung chủ đề công tác năm của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”. Thông qua việc tạo dựng được không khí chủ động, sôi nổi từ mỗi cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa của các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng với nhiệm vụ phát triển chung.

Trọng tâm của Công tác Mặt trận năm 2020 sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo đồng thuận xã hội.

Trong đó, MTTQ chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là tham gia góp ý kiến xây dựng nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ tạo điều kiện để Mặt trận tổ chức tốt các chương trình đã đề ra, củng cố sự đồng thuận xã hội trong các lĩnh vực.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.