Ngành Công Thương đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

Thứ Bảy, 15/02/2020, 06:47 [GMT+7]
.
.

Hoạt động du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu, hội chợ, xúc tiến thương mại... trên địa bàn tỉnh đang bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19.

v
Người dân mua hàng tại Big C Hạ Long.

Năm 2020, ngành Công Thương tỉnh phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 10,48%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,18%; tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp tăng 8-8,5% so với năm 2019... Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Sở Công Thương đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian tổ chức thực hiện của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, chủ động triển khai các giải pháp.

Trọng tâm trong hoạt động năm nay của ngành Công Thương tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu. Cụ thể, lĩnh vực quản lý công nghiệp, tập trung chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, phát triển hợp lý công nghiệp khai khoáng theo hướng bền vững, giảm dần tỷ trọng công nghiệp gây ô nhiễm môi trường; đẩy nhanh lộ trình kết thúc khai thác than lộ thiên trên địa bàn TP Hạ Long; tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển công nghiệp phụ trợ, phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực quản lý thương mại, tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại nội địa; đa dạng hình thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; phát triển hạ tầng chợ; đề xuất các giải pháp thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đầu tư chuỗi các trung tâm thương mại dịch vụ bán lẻ tại các đô thị, địa phương, dần hình thành và phát triển kinh tế đêm tại các khu thương mại, du lịch như Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn... để kết hợp phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, gắn với chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh và chương trình OCOP tại các địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống và triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Người dân mua bán hàng hóa tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2020.
Người dân tham quan, mua sắm hàng hóa tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2020.

Lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu, tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp gỡ khó cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đảm bảo đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý xuất nhập khẩu, tạo điều kiện phát triển dịch vụ thương mại biên giới; chuyển đổi hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng chính ngạch, hàng hóa có nguồn gốc để phát triển bền vững.

Năm 2020 ngành Công Thương tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, trọng tâm là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2015; tăng số lượng thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện đủ 4 bước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.

Theo số liệu thống kê của ngành tháng 1/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.649 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm, tăng 20,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 196,2 triệu USD, bằng 9,4% kế hoạch năm, tăng 11,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 185,6 triệu USD, bằng 7,9% kế hoạch năm, giảm 8,71% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo tháng 2 và những tháng tiếp theo, các chỉ tiêu trên tiếp tục giảm.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Ngành Công Thương tỉnh sẽ tích cực, chủ động, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất. Đồng thời, phát huy sự chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm nay.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.