Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM ký kết chương trình phối hợp

Thứ Năm, 27/02/2020, 18:02 [GMT+7]
.
.

Chiều 27/2, tại TP Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2020.

Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM ký kết chương trình phối hợp.
Hội Nông dân tỉnh và Ban xây dựng NTM ký kết chương trình phối hợp.

Theo đó, trong năm 2020, hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, chi tổ Hội và hội viên nông dân nòng cốt tại các thôn, xã miền núi, hải đảo, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng, triển khai chương trình OCOP. Đồng thời, phối hợp xây dựng, phát triển các cửa hàng OCOP tại 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chương trình phối hợp, Hội Nông dân và Ban xây dựng NTM cũng đề xuất các nội dung, phần việc, kế hoạch thực hiện và giải pháp cụ thể cho từng đơn vị.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM, chương trình OCOP, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất hàng hoá, xây dựng thương hiệu địa phương, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Nguyên Ngọc

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.