Hải Hà tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững

Thứ Hai, 24/02/2020, 14:10 [GMT+7]
.
.

Huyện Hải Hà phấn đấu cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 53,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 38,6%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 8,2%. Để đạt được mục tiêu này, huyện tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững; tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Huyện Hải Hà đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong đó có các dự án phát triển du lịch, dịch vụ đối với đảo Cái Chiên.
Huyện Hải Hà đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, trong đó có các dự án phát triển du lịch, dịch vụ đối với đảo Cái Chiên.

Trên cơ sở mục tiêu phát triển KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra năm 2020, huyện Hải Hà đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực kinh tế có thế mạnh của địa phương, trong đó tập trung phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao thân thiện môi trường.

Tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án tại KCN Cảng biển Hải Hà. Đến nay, có 13 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN Cảng biển Hải Hà với tổng số vốn đăng ký đầu tư 23.179 tỷ đồng, tăng 7 doanh nghiệp so với năm 2018, trong đó 12 doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư và có 9 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh ổn định. Các doanh nghiệp trong KCN đã tạo việc làm cho 10.572 lao động.

Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (Xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh-Ảnh chụp tháng 11/2019)
Huyện Hải Hà tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. (Trong ảnh: Xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thời điểm tháng 11/2019)

Cùng với đó, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, kịp thời giải đáp thỏa đáng các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các cơ chế, chính sách về đầu tư.

Theo đó, huyện công bố 19 danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, làm việc với một số nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh, trong đó có địa bàn huyện Hải Hà. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các dự án phát triển của huyện, nhất là KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, KCN Cảng biển Hải Hà, khu du lịch xã đảo Cái Chiên.

Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quyết liệt chỉ đạo công tác GPMB, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, huyện có 19 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp, HTX đang sản xuất kinh doanh ổn định trong toàn huyện lên 220 doanh nghiệp, HTX, tạo việc làm cho hơn 14.500 lao động.

Xác định thương mại, dịch vụ, du lịch là lĩnh vực kinh tế quan trọng, Hải Hà đã tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 24/5/2013, số 02-NQ/TU ngày 5/2/2016, số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch; phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển.

Ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ tại KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; thúc đẩy hoạt động xuất khẩu chính ngạch, hỗ trợ tối đa, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí không chính thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, XNK; đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và các giải pháp bình ổn giá cả thị trường. Thu hút đầu tư vào các trung tâm thương mại, dịch vụ bán lẻ tại thị trấn Quảng Hà, KCN Cảng biển Hải Hà, đảo Cái Chiên.

Đặc biệt, huyện triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý đối với Chợ trung tâm Hải Hà 2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 12/9/2017 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, dịch vụ; phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ các điểm, tuyến du lịch Cái Chiên, cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồi chè Quảng Long, du lịch trải nghiệm xã Quảng Sơn, du lịch cộng đồng tại các xã nông thôn mới, các tuyến phố đi bộ...

Cùng với đó, huyện đang xúc tiến thực hiện liên kết vùng, tuyến du lịch trên bộ và trên biển, trong đó có tuyến biên giới Bình Liêu - Hải Hà - Móng Cái; tuyến du lịch trên biển Hạ Long - Vân Đồn - Cái Chiên (Hải Hà) - Trà Cổ (Móng Cái).

Huyện Hải Hà đẩy mạnh cải cách hành chính (Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Thị trấn Quảng Hà)
Tiếp công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Quảng Hà.

Cùng với việc tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư, năm 2020, huyện Hải Hà tập trung cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và từng bước thành lập các HTX, tổ hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện các quy hoạch sản xuất tập trung trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa có tính tập trung cao.

Nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 1 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.