Hải Hà phát triển công nghiệp: Hài hòa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 24/02/2020, 11:31 [GMT+7]
.
.

Với những lợi thế về cảng biển, cửa khẩu, KKT, huyện Hải Hà xác định phát triển công nghiệp, dịch vụ là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong phát triển KT-XH của địa phương. Các giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường cũng được huyện hết sức chú trọng.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (KCN Texhong Hải Hà).
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (KCN Cảng biển Hải Hà).

Năm 2019, tổng giá trị sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp của huyện Hải Hà đạt gần 11.800 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm 2018. Giá trị hàng hóa XNK trên địa bàn đạt 1,03 tỷ USD, tăng 36,7%. Trong đó, ba đột phá chiến lược được huyện thực hiện hiệu quả: Kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển, đặc biệt là tại KCN Cảng biển; tập trung triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KKT Cửa khẩu Móng Cái định hướng đến năm 2030. Đồng thời, vận dụng linh hoạt hệ thống cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào huyện.

Đây là minh chứng cho quyết tâm của huyện trở thành vùng trọng điểm về công nghiệp của tỉnh, là trung tâm kinh tế mang tính liên kết và hỗ trợ phát triển trong chuỗi hành lang kinh tế ven biển với cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp.

Những thành tựu đạt được cũng là cơ sở để Hải Hà tiếp tục định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, một trong những yếu tố hàng đầu được huyện quan tâm chính là phải chú trọng hơn nữa về số lượng, chất lượng các giải pháp bảo vệ môi trường.

Điển hình, những năm qua huyện luôn quan tâm thực hiện các chính sách về ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên. Từ đó đảm bảo được tiêu chí tăng trưởng bền vững, tạo bước đột phá cho lĩnh vực kinh tế trọng điểm của huyện. Cùng với đó, huyện cũng tập trung thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch; ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào dây chuyền sản xuất; yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ về các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành; phải được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động xả thải mới được đi vào hoạt động chính thức...

Trạm xử lý nước thải tập trung của toàn bộ KCN Cảng biển Hải Hà được đặt tại xã Quảng Điền (huyện Hải Hà).
Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Cảng biển Hải Hà được đặt tại xã Quảng Điền (huyện Hải Hà).

Huyện còn tăng cường phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở TN&MT, Sở Xây dựng trong kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại KCN. Đặc biệt là thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; liên tục ghi nhận ý kiến phản ánh từ cộng đồng dân cư tại 4 xã Quảng Phong, Quảng Điền, Quảng Trung, Phú Hải có nguy cơ bị ảnh hưởng và nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình xả nước thải vào nguồn nước tại KCN.

Đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, huyện chủ trương chú trọng quản lý chặt chẽ trong mọi hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng... Toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp xin cấp phép đều phải thực hiện nghiêm việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phương án cải tạo phục hồi môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Tại Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định rõ một trong 10 nhiệm vụ chủ yếu là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững; tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Theo đó, giải pháp được đưa ra là tiếp tục phát triển lĩnh vực công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, cụ thể gồm thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao thân thiện môi trường vào địa bàn.

Đồng thời, huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án tại KCN cảng biển Hải Hà, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại KCN đảm bảo tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới dây chuyền sản xuất các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống của huyện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.