Đông Triều: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 27/02/2020, 08:10 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn xây dựng cơ bản (XDCB) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, ngay từ những ngày đầu năm, TX Đông Triều đã chủ động xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho các dự án, công trình đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Dự án cầu nối xã Nguyễn Huệ (Đông Triều) sang xã Văn Đức (Chí Linh, Hải Dương) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự án cầu nối xã Nguyễn Huệ (TX Đông Triều) sang xã Văn Đức (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Năm 2020, tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn TX Đông Triều đạt trên 574 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm 2019 và được phân bổ cho trên 40 dự án, bao gồm cả các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới. Trong đó, nguồn vốn tập trung ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp các dự án 117 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã trên 457 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch TX Đông Triều, năm 2020 nguồn vốn ngân sách thị xã chi cho đầu tư phát triển cao hơn so với năm 2019 là trên 200 tỷ đồng, chủ yếu trích từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, nguồn thu phí bảo vệ môi trường và vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để chủ động phân bổ nguồn vốn, sớm hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch, từ cuối năm 2019, UBND TX Đông Triều đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, thực hiện thanh quyết toán công trình đã hoàn thành, đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới.

Nguyên tắc và tiêu chí phân bổ nguồn vốn được thị xã bám sát theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và theo quy định tại Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 3418/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh quy định nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Cùng với đó, phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2020.

Thi công đường gom tuyến tránh QL18A.
Thi công đường gom tuyến tránh QL18A đoạn từ cổng Khu di tích nhà Trần đến khu dân cư Bình Lục Thượng.

Việc phân bổ nguồn vốn chi đầu tư XDCB trong năm 2020 được ưu tiên cho các dự án hoàn thành trước 31/12/2019 nhưng còn thiếu vốn; các công trình XDCB chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020; vốn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các công trình trọng điểm, cấp bách, tạo nguồn thu từ tiền sử dụng đất; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và các xã chuẩn bị lên phường.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TX Đông Triều, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chủ đầu tư các dự án đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu tổ chức lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật tổ chức thi công các dự án chuyển tiếp để đảm bảo tiến độ, nhất là đối với những công trình, dự án động lực, có tính kết nối, liên kết vùng, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của địa phương. Điển hình như: Dự án nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyễn Huệ sang xã Văn Đức (Chí Linh, Hải Dương); dự án cầu Triều và tuyến đường nối QL18A với đường tỉnh 389 (huyện Kinh Môn, Hải Dương); đường gom tuyến tránh QL18A đoạn từ cổng Khu di tích nhà Trần đến khu dân cư Bình Lục Thượng.

Ngoài ra, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, hoàn thiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng đối với nhà thầu trúng thầu thực hiện các gói thầu tư vấn, xây lắp các dự án theo đúng quy định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Rà soát, đôn đốc đơn vị thi công công trình đã hoàn thành bàn giao nhưng chưa có quyết toán nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ quyết toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đối chiếu công nợ để tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình, thực hiện nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

Song song với đó, căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TX Đông Triều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch chung TX Đông Triều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị đang tiếp tục rà soát, đăng ký danh mục các dự án dự kiến triển khai trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.