Đẩy mạnh quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Thứ Sáu, 07/02/2020, 11:53 [GMT+7]
.
.

Là cơ quan đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động xây dựng kế hoạch, cùng với các giải pháp linh hoạt nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là nền tảng, cơ sở để toàn ngành vững bước trong năm 2020 với những kỳ vọng thành công mới.

Cán bộ Sở TN&MT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ngày 4/2/2020.
Cán bộ Sở TN&MT giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành TN&MT thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt. Nổi bật, ngành đã tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng giá đất, tham mưu các cơ chế sử dụng tài nguyên, khoáng sản phù hợp; thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất kịp thời cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Đặc biệt, Sở đã chỉ đạo quyết liệt, tích cực trong công tác thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Năm qua, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 18 tổ chức, cho thuê đất cho 70 tổ chức, giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 78 tổ chức; đồng thời thu hồi đất của 34 tổ chức, trong đó thu hồi do vi phạm pháp luật, chậm tiến độ 7 tổ chức. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với 5 chỉ tiêu chính, đạt 94% diện tích cần cấp (đối với hộ gia đình, cá nhân), 100% đối với các tổ chức.

Ở lĩnh vực môi trường, ngành TN&MT tiếp tục tạo được dấu ấn tích cực với việc tham mưu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường; phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tập trung, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực môi trường.

Nhờ đó, phong trào chống rác thải nhựa, các hoạt động tuyên truyền về môi trường tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến trong cộng đồng dân cư. Công tác thẩm định, đánh giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và dần trở thành công cụ quản lý có hiệu quả. Hiện phần lớn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm, giảm các tác động xấu tới môi trường. Các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã được kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

Sở TN&MT tổng kết dự án nâng cao nhận thức về
Sở TN&MT tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao nhận thức về chất thải rắn tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tháng 12/2019.

Trong năm 2020, ngành TN&MT hướng đến nhiều mục tiêu, giải pháp. Đối với lĩnh vực đất đai, ngành quyết liệt giải quyết các thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm của tỉnh; giải quyết dứt điểm, kịp thời các tồn tại trong công tác quản lý đất và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý từng vấn đề tồn tại theo các kết luận của thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về than, khoáng sản trên địa bàn; phát hiện và ngăn chặn kịp thời vi phạm về thăm dò, khai thác, vận chuyển trái phép than. Cùng với đó, hoàn thành bộ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình kiểm soát môi trường thông minh trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường…

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.