Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng:

Quảng Ninh không giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020

Thứ Tư, 05/02/2020, 19:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 của tỉnh.

1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành làm rõ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực trong năm 2020.

Dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 của tỉnh được xây dựng trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 230/NQ-HĐND ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, năm 2020, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Quảng Ninh phấn đấu phải đạt trên 12%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 48.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế đặt ra tại Nghị quyết 20-NQ/TU và Nghị quyết 230/NQ-HĐND được xác định khi chưa có yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV. Do vậy, khi dịch bệnh đã, đang và sẽ có những tác động xấu đến nền kinh tế thì việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, nhất là đối với ngành du lịch, dịch vụ…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo làm rõ những khó khăn, thuận lợi sẽ tác động tới các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020. Đồng thời, thống nhất quan điểm sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020. Tuy nhiên, tỉnh cần phải điều chỉnh về một số chỉ tiêu kinh tế trong từng giai đoạn, thời điểm của năm, phù hợp với tình hình thực tiễn, để đảm bảo mục tiêu cho cả năm 2020 sẽ không thay đổi.

Theo đó, các sở, ngành đã tham mưu, đề xuất với tỉnh một số giải pháp liên quan đến: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao; đẩy nhanh các dự án trọng điểm; thu hút các nhà đầu tư triển khai dự án; kích cầu du lịch khi hết dịch bệnh;…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Mặc dù những tác động từ dịch bệnh là khá lớn, bao trùm lên nhiều ngành kinh tế, lĩnh vực và đây sẽ là thách thức rất lớn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và nỗ lực, tỉnh sẽ không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu, mục tiêu, đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, từng sở, ngành phải có những giải pháp cụ thể và phải cố gắng nhiều hơn so với những năm trước, xây dựng và sớm thực hiện những chương trình hành động cụ thể, có hiệu quả; hạn chế tối đa những ảnh hưởng từ dịch bệnh và phải có phương án bù đắp các chỉ tiêu dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Giao Sở KH&ĐT trên cơ sở báo cáo của các ngành, tổng hợp tham mưu với tỉnh về việc điều chỉnh thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn trong năm. Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao xây dựng kịch bản tăng trưởng của ngành để các chỉ tiêu tăng trưởng đến hết năm 2020 đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh.

Song song với đó, các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung tham mưu với tỉnh tăng cường các giải pháp tăng trưởng kinh tế trên cơ sở bù đắp những thiếu hụt từ ngành du lịch. Tận dụng tối đa dư địa phát triển của ngành, lĩnh vực ít chịu tác động từ dịch bệnh và có khả năng phục hồi tốt hơn. Quan tâm đến phát triển ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo và ngành xây dựng. Đối với các khoản thu lớn, trong đó có số thu từ đất cần tiếp tục có sự điều chỉnh để số thu từ cấp quyền sử dụng đất sẽ giảm trong tổng cơ cấu thu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tạo thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp mới; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cần thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu.

Giao Cục Hải quan tỉnh phối hợp với TP Móng Cái sớm tổ chức hội nghị tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đối với hoạt động của ngành Than, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc ngành đã báo cáo với tỉnh, tỉnh sẽ hỗ trợ hết sức, tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, ngành Than cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh; tăng cường các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án lớn… qua đó, tiếp tục đóng góp số thu ngân sách và góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2020.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở chỉ đạo tại cuộc họp, các sở, ngành sớm điều chỉnh, báo cáo kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của ngành, lĩnh vực mình được phân công, gửi Sở KH&ĐT chậm nhất ngày 15/2. Đến 20/2, Sở KH&ĐT phải tổng hợp tham mưu với tỉnh để sớm có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu đặt ra.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.