Hải Hà: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thứ Năm, 16/01/2020, 13:59 [GMT+7]
.
.

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện Đề án 196 của tỉnh và Đề án 371 của huyện, diện mạo nông nghiệp, nông thôn của huyện Hải Hà đã thay đổi tích cực. Năm 2020, huyện Hải Hà tập trung nguồn lực phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn NTM.

Huyện Hải Hà thực hiện thành công quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung (Trong ảnh: Sản xuất chè tạo xã Quảng Long)
Huyện Hải Hà thực hiện thành công quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Trong ảnh: Sản xuất chè tại xã Quảng Long.

Triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2019, cùng với việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, huyện tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tập trung xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện. Theo đó, năm 2019, huyện Hải Hà đã lồng ghép 307,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó vốn NTM hơn 34,4 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 71/106 thôn và 347 hộ triển khai xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn NTM. Huyện đã thẩm định 27 thôn và 143 vườn đạt chuẩn NTM và ban hành quyết định công nhận 21 thôn và 143 vườn đạt chuẩn tiêu chí NTM.

Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Quảng Minh cho hiệu quả kinh tế cao.
Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Quảng Minh cho hiệu quả kinh tế cao.

Huyện đã triển khai thực hiện thành công quy hoạch, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ các vùng sản xuất tập trung, hình thành các vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng chè, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung; hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè; triển khai hỗ trợ áp dụng quy trình VietGAP trên 20ha trồng cây cam và 13ha trồng rau. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 37 sản phẩm OCOP.

Thực hiện Đề án 196 của tỉnh và và Đề án 371 của huyện về “Nhiệm vụ giải pháp đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135”, huyện Hải Hà đã có những cách làm hiệu quả trong việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, huyện đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức trong nhân dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở hai xã vùng cao Quảng Sơn, Quảng Đức và các thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Quảng Thịnh, Quảng Phong, Cái Chiên.

Từ nguồn vốn chương trình 135, huyện Đầm Hà đang đầu tư công trình kênh mương cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân bản Siệc Lống Mìn.
Từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện Hải Hà đang đầu tư công trình đập tràn khu vực giáp ranh xã Quảng Sơn và Quảng Đức cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cho người dân.

Đến nay, toàn huyện có 71 thôn và 347 hộ dân triển khai xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn. Có thêm 3 xã về đích NTM, nâng tổng số 12/15 xã về đích NTM; bình quân 15/15 xã đạt 18,5/20 tiêu chí và 50,4/53 nội dung (Tính ở thời điểm khi chưa thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hải Hà có 15 xã và 1 thị trấn; nay còn 10 xã, 1 thị trấn). Xã Quảng Minh là xã đầu tiên của huyện đủ điều kiện hoàn thành về đích NTM nâng cao. Hai xã Quảng Sơn, Quảng Đức đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Đề án 196 của tỉnh trước 1 năm; 7 thôn đủ điều kiện ra khỏi diện khó khăn theo Đề án 196 của tỉnh, hoàn thành Đề án 371 của huyện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, các xã đạt chuẩn NTM đang tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao. Huyện Hải Hà đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đạt huyện NTM vào năm 2020.

Quế Ninh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.