Hải Hà: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững

Thứ Năm, 16/01/2020, 13:56 [GMT+7]
.
.

Với việc tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, huyện Hải Hà đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn và toàn diện”, huyện đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, tạo tiền đề để Hải Hà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020.

Xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Xuất khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 25,8%, giá trị tăng thêm đạt 4.268 tỷ đồng, tăng 875 tỷ đồng so với năm 2018, tăng 154 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trong đó: Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 3,9% so với kế hoạch; khu vực dịch vụ, thương mại tăng 8,3% so với kế hoạch; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt 91,2% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng phát triển bền vững, tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt 12.840 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch và tăng 25,4% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm, tương đương 2.822 USD, tăng 8,8 triệu đồng so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt hơn 345 tỷ đồng, bằng 144% dự toán tỉnh giao, bằng 139% dự toán huyện giao và tăng 69% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, tăng 6,9% so cùng kỳ. Trong năm đã có 2.355 lao động được tạo việc làm mới, đạt 107% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ; 188 hộ thoát nghèo, tăng 56,7% so với kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 1,76%.

Huyện Hải Hà ra quân trồng rừng ngập mặn bảo vệ môi trường.
Huyện Hải Hà ra quân trồng rừng ngập mặn bảo vệ môi trường.

Chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; tập trung xây dựng NTM đạt chuẩn và toàn diện” được huyện triển khai tích cực, hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; thực hiện Đề án 196 của tỉnh và 371 của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”, huyện Hải Hà xác định chủ đề công tác năm 2020 là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị và huyện đạt chuẩn nông thôn mới” và đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện phấn đấu có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 23% trở lên; cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 53,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 38,6%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 8,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 226 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tỉnh giao huyện thu đạt 172,6 tỷ đồng. Tổng kim ngạch XNK hàng hoá trên địa bàn đạt 1.067 triệu USD. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt trên 15.940 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 0,25%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% trở lên. Giải quyết việc làm mới cho 2.200 lao động. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%. Phấn đấu có thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia; có thêm 3 xã (Đường Hoa, Quảng Đức, Quảng Sơn) đạt chuẩn NTM; 1 xã đạt NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 79 triệu đồng/người/năm.

Năm 2020, huyện Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư.
Năm 2020, huyện Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, huyện Hải Hà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đặc biệt, Hải Hà tập trung huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Theo đó, huyện Hải Hà tiếp tục phát triển lĩnh vực công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến. Đặc biệt, huyện Hải Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, cảng biển và dịch vụ cảng biển. Cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, gắn với hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập các HTX, tổ hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các dự án phát triển của huyện, nhất là khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, khu du lịch xã đảo Cái Chiên.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.