Đưa 65 sản phẩm ra khỏi chương trình OCOP

Thứ Sáu, 31/01/2020, 15:39 [GMT+7]
.
.

Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh vừa có quyết định về việc đưa 65 sản phẩm ra khỏi chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm).

Nguyên nhân là do 65 sản phẩm này mặc dù đã được chấp thuận tham gia chương trình OCOP tỉnh từ năm 2014 nhưng đến nay không có khả năng hoàn thiện và phát triển, hoặc đã ngừng sản xuất.

Sau khi có quyết định, Ban chỉ đạo, Ban điều hành OCOP các địa phương có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị sản xuất. Đồng thời kiểm soát nhãn hiệu OCOP và việc lưu thông các sản phẩm đã thôi không tham gia OCOP.

Danh sách 65 sản phẩm đưa ra khỏi chương trình OCOP
 
Danh sách 65 sản phẩm đưa ra khỏi chương trình OCOP
Danh sách 65 sản phẩm đưa ra khỏi chương trình OCOP


Hoàng Nga

.
.
.
.
.
.
.
.