Đông Triều: Hành trình trở thành thị xã nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại III

Thứ Sáu, 24/01/2020, 08:33 [GMT+7]
.
.

Là đô thị cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, với tiềm năng đa dạng, Đông Triều xác định năm 2020 tiếp tục xây dựng thị xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng hạng thành đô thị loại III. Để thực hiện mục tiêu ấy, năm 2019 vừa qua, thị xã đã tập trung lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều (ảnh) về nội dung này.

Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TX Đông Triều đã đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội như thế nào, thưa đồng chí?

+ Năm 2019, TX Đông Triều triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Song bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, thị xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng; đời sống của người dân trên địa bàn được cải thiện và nâng cao. Thu cân đối ngân sách đạt cao, vượt 19,6% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, tăng 18,5% so với năm 2018. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, song giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp của thị xã vẫn ước đạt 1.390 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, nhờ đó TX Đông Triều trở thành địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới, được các cấp, các ngành biểu dương, ghi nhận. Trong đó, đáng chú ý là xã Việt Dân đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trong toàn quốc.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đã có nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển cao, toàn thị xã đón tiếp trên 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,2% so với năm 2018; doanh thu từ du lịch ước đạt 160 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thị xã cũng đã tập trung cho công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị và hoàn thành hồ sơ Đề án công nhận đô thị loại III trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. An sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99%, cao hơn 6,5% so với bình quân chung của tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,12% thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (0,56%).

Công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức từ thị xã đến các xã, phường được quan tâm chỉ đạo. Cải cách hành chính tiếp tục thu được những kết quả tích cực. Công tác quốc phòng và quân sự, phòng chống thiên tai thường xuyên được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

TX Đông Triều đã tập trung huy động nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp, nâng cấp thành Với mục tiêu trở thành đô thị loại III trong năm 2020,
TX Đông Triều phấn đấu trở thành đô thị loại III trong năm 2020. Ảnh: Hùng Sơn

- Đồng chí có thể cho biết, để đạt được những kết quả đáng ghi nhận này, thị xã đã thực hiện những giải pháp gì?

+ Để đạt được những kết quả tích cực, theo tôi, chính là dựa trên sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ thị xã, tạo được niềm tin, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Ngay từ đầu năm, thị xã đã bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cụ thể hóa các chủ trương bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, giải pháp thiết thực, phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chủ đề công tác năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; giải quyết, xử lý hiệu quả các công việc thường xuyên. Chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi ngân sách và tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ các dự án, công trình trọng điểm có tính động lực cao; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu... Hằng tuần, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND cùng với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm điểm, đánh giá kịp thời để có giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

Tập thể thường trực lãnh đạo thị xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn ở các xã, phường; chỉ đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc được người dân và dư luận xã hội quan tâm.

- Tiếp tục xây dựng thị xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng hạng thành đô thị loại III trong năm 2020, Đông Triều đã xác định tập trung vào những nhiệm vụ, định hướng gì?

+ Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, căn cứ các nội dung chỉ đạo của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước; xây dựng thị xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị loại III” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền thị xã, cán bộ, đảng viên thị xã đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, khu phố, đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU và Đề án 25 của thị xã gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước.

Thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch là mục tiêu hàng đầu của Đông Triều.
Du lịch là một trong những mũi nhọn tăng trưởng kinh tế bền vững mà Đông Triều đã và đang tập trung phát triển. Ảnh: Hùng Sơn

Cùng với đó, thị xã đã và đang xây dựng, hình thành 4 động lực mới cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững: Thứ nhất là đẩy mạnh phát triển, nâng cao tỷ trọng và chất lượng dịch vụ; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; thứ hai, đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thứ ba là phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường và cuối cùng là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước, thị xã sẽ tập trung nghiên cứu, triển khai áp dụng mô hình quản lý tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, tài nguyên, xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình trọng điểm; triển khai Đề án xây dựng thị xã thông minh, giai đoạn 2018-2022 và tích hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ công Quốc gia; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tuyển chọn, thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả công việc...

Ngoài ra, Đông Triều cũng tiếp tục làm tốt việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Một giải pháp rất cần thiết nữa, theo tôi là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, điều hành ngân sách; đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư phát triển.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; thực hiện tốt công tác chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,1%, hộ cận nghèo dưới 1%.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và những mục tiêu, giải pháp cụ thể đề ra cho năm 2020, tôi tin tưởng, Đảng bộ thị xã sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong năm mới, hiện thực hóa việc đưa Đông Triều trở thành đô thị loại III.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Linh An

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.